Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de targeta sanitària

Emissió de la targeta sanitària individual per a l'accés a les prestacions del Servei de Salut de les Illes Balears.

Codi SIA

1998555

Persones destinatàries

Ciutadania

Requisits

Segons estableix el Reial Decret Llei 7/2018 sobre l'accés universal al Sistema Nacional de Salut, un vegada reconegut el dret a la protecció de la salut i l'atenció sanitària amb càrrec a fons públics, es facilitarà l'accés dels ciutadans a les prestacions d'assistència sanitària mitjançant l'expedició de la targeta sanitària individual.

Observacions

Per dur a terme el tràmit electrònic és necessari tenir instal·lat correctament en el seu ordinador:

Un Certificat digital reconegut. Si no disposa de certificat electrònic, haurà de sol·licitar-ho a qualsevol de les Entitats Emissores de Certificats electrònics.

L'última versió de l'aplicació AutoFirm. Vostè pot obtenir aquesta aplicació de forma gratuïta i legalment en http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

Un cop realitzat el tràmit de sol·licitud, via presencial o telemàtica, la targeta s'ha de recollir en les unitats d'admissió dels centres de salut, sense perjudici de poder fer-ho en altres dependències on el Servei de Salut descentralitzi aquesta funció.

Òrgan Instructor

Servei de Targeta Sanitària

Documents relacionats amb el servei

  • Sol·licitud
    Formulari de sol·licitud de targeta sanitària. PDF autorrellenable

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Targeta Sanitària

C/ de la Reina Esclarmunda, 9. Tel.: 971 43 70 79

(sscc.tsi@ibsalut.es)