SITIBSA

 

MAPES

SITIBSA produeix cartografia bàsica, cartografia derivada i temàtica i cartografia a mida amb l'objectiu de facilitar informació geogràfica del territori balear homogeneïtzada, actualitzada i de qualitat. Principalment elabora els següents productes:

CARTOGRAFIA BÀSICA

 31/01/2017 MTIB5
Mapa Topogràfic de les Illes Balears 1:5.000
  MTB5
Mapa Topogràfic Balear 1:5.000
  MTIB1
Mapa Topogràfic de les Illes Balears dels nuclis urbans 1:1.000
  XARXA VIÀRIA CONTÍNUA
Graf del Viari de les Illes Balears
  COBERTURA I OCUPACIÓ DEL SÒL DE LES ILLES BALEARS
CORINE LAD COVER i SIOSE
  MDT
Models Digitals del Terreny

SITIBSA produeix la cartografia bàsica que correspon a l’administració autonòmica de les Illes Balears desenvolupant les funcions de servei públic general que estableix el marc normatiu de l’Estat. Per tant, aquesta és la cartografia que s’ha de fer servir com a base per a desenvolupar les cartografies derivades i temàtiques de les administracions públiques de les Illes Balears.

CARTOGRAFIA DERIVADA

  Mapa General
Generalització de la cartografia bàsica de l’MTIB5 per a la impressió en mida A2
  MTB25
Mapa Topogràfic Balear 1:25.000

La cartografia derivada es la que es forma per processos d'adició o de generalització de la informació continguda en la cartografia bàsica.

 

CARTOGRAFIA TEMÀTICA

  Mapes temàtics
SITIBSA elabora mapes temàtics específics

SITIBSA elabora mapes temàtics específics la finalitat del quals és facilitar la comunicació, representació i anàlisi de variables i ajudar en a presa de decisions.

CARTOGRAFIA A MIDA

  Carreteres
Produccions de cartografia de carreteres
  3D
Visualitzacions del territori en 3D

SITIBSA disposa de l'equip de tècnics especialistes i de la tecnologia necessària per a realitzar tot tipus de cartografies segons les peticions del client. Es preparen models de dades personalitzats, produccions, edicions, MDT i diferents formats de lliurament (CAD, SIG, BBDD, etc.) per resoldre les necessitats específiques.

 

Bases Topogràfiques

 14/03/2019 BASES TOPOGRÀFIQUES
Emmagatzematge en formats de bases de dades que ens permetin una millor gestió, manteniment i explotació de la informació cartogràfica

 

Català - Castellano