SITIBSA

 

FOTOTECA

SITIBSA s’encarrega de l'adquisició, la producció i distribució d'imatges aèries de les Illes Balears.

Les fotografies aèries són el primer pas per realitzar altres productes com són cartografies o ortofotografies i és una eina bàsica per a projectes d’urbanisme, projectes viaris, ordenació del territori, pels estudis de fenòmens naturals i impacte ambiental, entre altres.

Sitibsa coopera amb el Pla Nacional d’Ortofotografia Aèria (PNOA) que és un projecte cofinançat per l’Administració General de l’Estat i les Comunitats Autònomes, i coordinat per l’ Institut Geogràfic Nacional (IGN)i el Centre Nacional d’Informació Geogràfica (CNIG). L’objectiu és obtenir uns productes fotogramètrics comuns per a tot el territori, amb unes especificacions tècniques consensuades per tots els integrants del pla.

Les imatges de satèl•lit són escenes del territori captades des de un satèl•lit per un sensor especial. Depenent del tipus d'informació que vulguem capturar emprarem diferents tipus de sensors, els quals recullen la informació reflectida per la superfície de la terra i un cop processada tenim la imatge satèl•lit.

SITIBSA forma part del projecte Pla Nacional d'Observació del Territori d'Espanya (PNT), finançat per l'Estat i les CCAA i coordinat pel Institut Geogràfic Nacional (IGN). L'objectiu és adquirir imatges satèl•lit del territori espanyol de manera conjunta entre els Ministeris i Comunitats Autònomes, realitzar els tractaments bàsics necessaris a aquestes imatges i distribuir-les a l'Administració Pública, estatal, local, organismes públics, universitats.

Visualitzar imatges

Imatges de les Illes Balears

  VOL I ORTOFOTOGRAFIA PNOA (2015)
Ortofotografia realitzada a partir de la fotografia aèria en un vol GSD22.
  VOL I ORTOFOTOGRAFIA PNOA (2012-2010)
Ortofotografia realitzada a partir de la fotografia aèria en un vol GSD22.
  VOL I ORTOFOTOGRAFIA PNOA (2008 -2006)
Ortofotografia realitzada a partir de la fotografia aèria en un vol GSD22.
  VOL 2004
Fotografia analògica no georeferenciada de l’any 2004 de les Illes Balears.
  VOL I ORTOFOTOGRAFIA 2002
Ortofotografia de les Illes Balears realitzada entre el juliol i octubre de 2002.
  VOL I GEOREFERENCIACIÓ 2000-2001
Vol analògic. Realitzat a l’any 2001 excepte Eivissa al 2000. Posteriorment georeferenciat amb una resolució de 80cm/píxel.
 25/05/2018 VOL I GEOREFERENCIACIÓ 1995 -1996
Vol analògic a escala 1:20.000 realitzat entre l’any 1995-1996.
  VOL I ORTOFOTOGRAFIA 1989-90
Vol realitzat entre 1989 i 1990 de les Illes Balears exceptuant la fulla MTN del terme municipal de Palma.
  VOL I ORTOFOTOGRAFIA 1984
Vol realitzat a 1984 de les Illes Balears.
  ORTOFOTOGRAFIA HISTÒRICA 1956
Vol realitzat per l’exèrcit de l’aire d’Espanya i la Força Aèria dels EEUU a l’any 1956 a escala 1:32.000 en blanc i negre.

Imatges dels nuclis urbans i carreteres de les Illes Balears

  VOL 2012
Fotografia del context urbà de Campanet, Consell, Fornalutx i Sant Joan.
  VOL 2012
Fotografia del traçat de la carretera Llucmajor-Campos.
  VOL I ORTOFOTOGRAFIA 2011
Ortofotografia del context urbà de Ciutadella de l’any 2011.
  VOL I ORTOFOTOGRAFIA 2010
Ortofotografia de l’any 2010 del context urbà de Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor, Marratxí, Ariany, Eivissa, Formentera, Sóller, Santanyí i Palma.
  VOL I ORTOFOTOGRAFIA 2009
Ortofotografia de l’any 2009 del context urbà Capdepera, Llubí, Montuïri i Sencelles
  VOL I ORTOFOTOGRAFIA 2008
Ortofotografia de l’any 2008 dins el marc PNOA de la costa de Mallorca, Cabrera, Eivissa, Formentera, Menorca i els Nuclis Urbans de Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor, Marratxí i Palma.
  VOL I ORTOFOGRAFIA 2005
Vol de context urbà del context urbà de Menorca, Eivissa i Formentera realitzat per la realització de la cartografia urbana.
  VOL I ORTOFOGRAFIA 2004
Vol de context urbà del context urbà de Mallorca realitzat per la realització de la cartografia urbana.
  VOL I ORTOFOGRAFIA 1995
Vol del municipi d’Andratx.
  VOL I ORTOFOGRAFIA 2004
Vol del municipi d’Andratx.
  VOL I ORTOFOGRAFIA 1989
Vol del municipi d’Andratx.
  VOL 1980
Fotografia analògica dels nuclis urbans de Alaró, Alcúdia, Algaida, Binissalem, Campos, Escorca, Llucmajor, Maria de la Salut, Marratxí, Pollença, Sa Pobla, , Santa Maria, Santanyí, Selva, Ses Salines, Sineu, Valldemossa.

Imatges satèl·lit

  Imatge satèl•lit (PNT) 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2004, 1987, 1985
Escenes Landsat 5 del PNT d'Espanya amb 7 bandes de 25 metres de mida de píxel corregides geomètricament.
  Imatge satèl•lit (PNT) SPOOT 2010, 2009, 2008, 2005
Realitzat pel satèl•lit SPOOT
  Imatge satèl•lit 2002
Realitzat pel satèl•lit Landsat 7 a l’any 2002.
  Imatge satèl•lit (PNT) 2000
Escenes Landsat 7. És un producte del Pla Nacional d’Observació del Territori d’Espanya (PNT).
  Imatge satèl•lit 1995
Realitzat pel satèl•lit Landsat 5 a l’any 1995.
  Imatge satèl•lit 1990
Realitzat pel satèl•lit Landsat 5 a l’any 1990.
  Mosaic imatge satèl•lit (PNT) 2009,2005 i 2000
Realitzat pel satèl•lit Landsat 5 les imatges del 2005 i 2009 i Landsat 7 l’any 2000.

 

Català - Castellano