Portal de transparència

 

 

PRESSUPOSTS  DELS ENS DEL SECTOR PÚBLIC AUTONÒMIC 

Podeu consultar els pressuposts dels ens del sector públic autonòmic  accedint al Tom 4, per al sector públic instrumental, on els trobareu distribuïts segons el tipus d'ens que sigui,  al 5 per al Servei de Salut o al 6 per a l'Agència Tributària.

Així, en relació als Pressuposts generals de 2017, podeu accedir a través d'aquests enllaços:

Tom 4: Sector públic instrumental

Tom 5:Servei de Salut de les Illes Balears

Tom 6: Agència Tributària de les Illes Balears

Annexos

 

 Liquidació 2015 dels ens del sector públic instrumental

 

Podeu consultar-ho  de la mateixa forma en els Pressuposts aprovats d'anys anteriors:

-    Pressuposts generals de la CAIB 2016

-    Pressuposts generals de la CAIB 2015

-    Pressuposts generals de la CAIB 2014

-    Pressuposts generals de la CAIB 2013

-    Pressuposts generals d'exercicis anteriors

 

 

Data d'actualització: 29/06/2017

Català - Castellano