LOGO CAIB
Contingut
16 juny 2017| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Consell de Govern: AUTORITZATS ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DEL GRAU D’ODONTOLOGIA A LES ILLES BALEARS PER AL CURS 2017-2018 CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: AUTORITZATS ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DEL GRAU D’ODONTOLOGIA A LES ILLES BALEARS PER AL CURS 2017-2018

\ Es tracta d’una titulació de 300 crèdits dividits en cinc cursos de 60 crèdits cadascun
\ El Grau d’Odontologia és una titulació de la UIB que impartirà ADEMA

Avui el Consell de Govern ha autoritzat la Universitat de les Illes Balears (UIB) a implantar i impartir els ensenyaments del Grau d’Odontologia el curs 2017-2018. El Grau d’Odontologia és una titulació de la Universitat de les Illes Balears proposada per l’Escola Universitària d’Odontologia ADEMA, de la qual és titular l’Acadèmia Dental de Mallorca, SL (ADEMA).
 
Es tracta d’una titulació de 300 crèdits ECTS dividits en cinc cursos de 60 crèdits ECTS. L’Escola Universitària d’Odontologia ADEMA, adscrita a la Universitat de les Illes Balears, és la responsable d’impartir tots els crèdits.
 
El dia 23 d’octubre de 2015, el Consell de Govern va autoritzar l’adscripció de l’Escola Universitària d’Odontologia ADEMA a la Universitat de les Illes Balears a fi d’impartir els estudis oficials del Grau d’Odontologia.
 
El Consell d’Universitats, a través de la Comissió de Verificació de Plans d’Estudis, reunida el dia 21 de març de 2017, va verificar positivament el pla d’estudis del Grau d’Odontologia.
 
El 28 de març de 2017, l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) va emetre un informe favorable sobre el compliment de les exigències especials per als ensenyaments de l’àmbit de les ciències de la salut legalment establertes.
 
El 6 d’abril de 2017, el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, reunit en sessió ordinària, va aprovar emetre un informe favorable sobre la proposta d’implantació dels estudis del Grau d’Odontologia.
 
Aquesta titulació amplia l’oferta formativa d’estudis universitaris a les Illes Balears en la branca de ciències de la salut, juntament amb Psicologia, Infermeria, Fisioteràpia i Medicina.