LOGO CAIB
Contingut
9 juny 2017| <9ªL> Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Consell de Govern: EL GOVERN DESTINA 1,2 MILIONS D’EUROS A AJUDES PER A INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES EN ADMINISTRACIONS LOCALS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL GOVERN DESTINA 1,2 MILIONS D’EUROS A AJUDES PER A INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES EN ADMINISTRACIONS LOCALS

\ Les ajudes són de fins al 80% dels cost de la instal·lació
\ Pretén afavorir que els ajuntaments incorporin aquest font de energia
 
El Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat la despesa econòmica necessària per a la convocatòria d’ajudes per instal·lar plaques fotovoltaiques en administracions locals i entitats públiques que en depenguin per a 2017 i 2018, amb un import d’1.250.000 euros, cofinançat amb fons europeus FEDER.
 
La convocatòria de les ajudes es formalitzarà en un mes i preveurà la presentació de les sol·licituds d’ajuda dins l’any 2017 i la possibilitat d’execució el 2017 i el 2018. Les ajudes són de fins al 80 % del cost de la instal·lació.
 
Aquesta nova convocatòria intenta afavorir que els ajuntaments incorporin aquesta font d’energia renovable a les seves instal·lacions i, per tant, redueixin el consum d’energia elèctrica procedent de la xarxa i, alhora, les emissions de CO2.
 
La Comissió Europea va aprovar el 22 de setembre de 2015 el Programa Operatiu FEDER per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al període 2014-2020. En aquest Programa, l’eix prioritari 4 —«Afavorir la transició vers una economia baixa en carbó en tots els sectors»— inclou la prioritat d’inversió 4 c, que se centra en el suport de l’eficiència energètica i de l’ús d’energies renovables en les infraestructures públiques, incloent els edificis públics, i en els habitatges.
 
L’estratègia que ha anat desenvolupant la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat en el camp de l’energia fotovoltaica requereix mesures complementàries per incrementar el percentatge d’aquesta energia renovable tant en els edificis de les administracions públiques de les Illes Balears com entre els particulars i sectors empresarials. Per això, s’han activitat línies d’ajuda com la que ara es convoca per a les administracions locals.
 
La línia d’ajudes a les administracions locals ja es va convocar el 2016 i ha suposat una despesa de 800.000 euros per a 22 sistemes que suposen la instal·lació de 0,72 MWp, que permeten estalviar 793 tones d’emissions.
 
Recentment, s’ha obert també la convocatòria d’ajudes a particulars i empreses, a la qual el Govern destina 400.000 euros.
 
Cal recordar també que el mateix Govern promou l’autoconsum en els seus edificis. Així, enguany s’instal·laran 1.000 kW en sistemes d’autoconsum en edificis del Govern de les Illes Balears.
 
A més a més, actualment tota l’energia que se subministra als edificis i a les instal·lacions de la Comunitat Autònoma procedeix d’energies netes.