LOGO CAIB
Contingut
8 juny 2017| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

22 cicles nous de Formació Professional per al proper curs, 9 dels quals són de nova implantació NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

22 cicles nous de Formació Professional per al proper curs, 9 dels quals són de nova implantació

Entre la nova oferta hi ha el cicle de Vídeo discjòquei i el de Promoció de la igualtat de gènere i per primera vegada s’ofereixen dos cicles d’FP DUAL a l’illa d’Eivissa
El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda, i del cap del Departament de Formació Professional, Lluc Mas, ha presentat avui l’oferta formativa de Formació Professional per al pròxim curs 2017/18.
 
En total, el nou curs comptarà amb una oferta de 394 cicles formatius: 85 d’FP bàsica, 188 de grau mitjà i 121 de grau superior en totes les modalitats i règims. En el curs 2016/17 s’han matriculat a alguna modalitat d’FP un total de 14.248 alumnes, 483 més que el curs anterior. Per nivells hi ha matriculats 2.033 alumnes a FP Bàsica, 7.297 a CFGM i 4.918 a CFGS.
 
March ha explicat que posar en marxa nous estudis d’FP és molt complex per les característiques d’aquests estudis i que s’està definint el mapa d’FP des d’una perspectiva mòbil i flexible per adaptar-se a les necessitats del mercat laboral de les Illes. A més, ha destacat l’impuls que s’està fent a través de #HistoriesFP d’exemples de casos reals de persones que han trobat una nova vida laboral a través de la Formació Professional. Maria Alorda ha insistit en l’objectiu d’adaptar els estudis al mercat i ha destacat la demanda de titulats de grau mitjà i superior a les empreses de les Illes. A més ha recordat que s'ha duplicat la inversió en equipaments per a FP.

Cal tenir present que del total dels cicles formatius n’hi ha una part que es fan en la modalitat d’FP DUAL. Es tracta de 17 cicles, 6 de grau superior i 11 de grau mitjà. Per primera vegada s’ofereix FP DUAL a l’illa d’Eivissa amb els cicles de grau mitjà de Jardineria i floristeria (CIFP Can Marines) i de Cuina i gastronomia (IES Isidor Macabich). Actualment, l’oferta de DUAL està vinculada amb 170 contractes per a la formació i l’aprenentatge.
 
El curs 2017/18 comptarà amb 9 cicles de nova implantació a les Illes Balears:
 
  • 3 d’FP bàsica: Aprofitament forestal, Accés i conservació d’instal·lacions esportives i Manteniment d’habitatges.
  • 2 de grau mitjà: Navegació i pesca litoral i Vídeo discjòquei i tècnic de so.
  • 4 de grau superior: Organització del manteniment de maquinària de bucs i embarcacions, Promoció de la igualtat de gènere, Anatomia patològica i citodiagnòstic i Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia. 
 
Des de dia 5 i fins dia 30 de juny està obert el procés d’admissió de FP. Es pot consultar tota la informació a la plana web d’FP:http://fp.caib.es

La campanya #HistoriesFP s’està difonent a través de les xarxes socials de la Conselleria d’Educació i Universitat: https://www.facebook.com/EDUNIB/ i @EDUN_IB
 
Oferta formativa per nivells
FP bàsica: 13 famílies professionals, amb 15 cicles formatius diferents. S’imparteix a 63 centres, 45 de Mallorca, 7 de Menorca, 10 d’Eivissa i 1 de Formentera.
 
Cicles formatius de grau mitjà (CFGM): enguany consta de 19 famílies professionals, amb 32 cicles formatius diferents. S’imparteix a 69 centres, 51 de Mallorca, 7 de Menorca, 10 d’Eivissa i 1 de Formentera.
 
Cicles formatius de grau superior (CFGS): hi trobam 17 famílies professionals amb 47 cicles formatius diferents. S’imparteix a 47 centres, 36 de Mallorca, 6 de Menorca i 5 d’Eivissa.
 
FP dual: per al curs 2017/18 consta de 7 famílies professionals: Hoteleria i turisme, Administració i gestió, Electricitat i electrònica, Informàtica i comunicacions, Transport i manteniment de vehicles, Agrària i Comerç i màrqueting. En aquest sentit, a Eivissa s’oferten per primera vegada dos cicles de grau mitjà: Floristeria i jardineria i Cuina i gastronomia.
 
Nous cicles a totes les Illes
Els nous cicles es reparteixen entre les Illes. A Menorca, s’incorpora el cicle d’FP bàsica d’Informàtica i comunicacions a l’IES Biel Martí. Per altra banda, a l’IES Josep Maria Quadrado, el cicle d’FP bàsica de Fabricació i muntatge canvia de perfil i passa a ser de Manteniment d’habitatge, completant així la família d’Instal·lacions i manteniment. A més, també s’oferirà el grau superior de Dietètica a l’IES Josep Miquel i Guàrdia que s’oferirà amb alternança amb el de grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia, és a dir, que un any s’oferirà el primer curs del GS i, a l’altre curs, el primer curs de GM. Finalment, el cicle superior de Guia, informació i assistències turístiques s’implantarà a l’IES Maria Àngels Cardona.
 
A Eivissa, el CIFP Can Marines canviarà la seva oferta de la família d’Agrària, ja que canviarà el GM de Producció agropecuària pel de GM de Producció agroecològica. Així mateix, es canviarà la modalitat del cicle de grau mitjà de Jardineria i floristeria, que passa de presencial a FP DUAL. D’altra banda, s’implantarà una nova família professional, la de Maritimopesquera, amb el  cicle de grau mitjà de Navegació i pesca del litoral. Finalment, s’implanta el GM de Cuina i gastronomia en modalitat d’FP DUAL a l’IES Isidor Macabich.
 
A Mallorca s’incorporen 3 cicles formatius d’FP bàsica, el d’Aprofitament forestal a l‘IES  Guillem Colom Casesnoves (com a canvi de perfil), el d’Accés i conservació d’instal·lacions esportives a l’IES Llorenç Garcías i Font, i el de Manteniment d’habitatge a l’IES Llucmajor (com a canvi de perfil). Es posen en marxa 3 cicles formatius de GM, el de Vídeo discjòquei i tècnic de so a l’IES Juníper Serra, i el de Sistemes microinformàtics en xarxa a l’IES Capdepera i a l’IES  Porto Cristo. En el cas de graus superior, hi haurà 6 cicles formatius nous, el d’Organització del manteniment de maquinària de bucs i embarcacions, al CIFP Nauticopesquera; el de Promoció de la igualtat de gènere, al CIFP Son Llebre (com a canvi de perfil); el d’Anatomia patològica i citodiagnòstic i Administració de sistemes informàtics en xarxa, a l’IES Francesc de Borja Moll; el de Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia, a l’IES Josep Maria Llompart; i el d’Animació d’activitats físiques i esportives a l’IES Llorenç Garcías i Font (com a canvi de perfil).
 
 
 
Oferta nova de cicles formatius per al curs 2017-2018
 
 
ILLA CICLE FORMATIU FAMÍLIA PROFESSIONAL CENTRE EDUCATIU
Eivissa CFGM de Navegació i pesca litoral Maritimopesquera CIFP Can Marines
CFGM Jardineria i floristeria (DUAL) Agrària CIFP Can Marines
CFGM Producció agroecològica Agrària CIFP Can Marines
CFGM Cuina i gastronomia (DUAL) Hoteleria i turisme IES Isidor Macabich
Mallorca FPB Aprofitament forestal Agrària IES Guillem Colom Casesnoves
FPB Accés i conservació d’instal·lacions esportives Activitats físiques i esportives IES Llorenç Garcías i Font
FPB  Manteniment d’habitatge Instal·lació i manteniment IES Llucmajor
CFGM Sistemes microinformàtics en xarxa Informàtica i comunicacions IES Capdepera
CFGM  Vídeo discjòquei i tècnic de so Imatge i so IES Juníper Serra
CFGM Sistemes microinformàtics en xarxa Informàtica i comunicacions IES Porto Cristo
CFGS Organització del manteniment de maquinària de bucs i embarcacions Maritimopesquera CIFP Nauticopesquera
CFGS en Promoció de la igualtat de gènere Serveis socioculturals a la comunitat CIFP Son Llebre
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa Informàtica i comunicacions IES Francesc de Borja Moll
CFGS  Anatomia patològica i citodiagnòstic Sanitat IES Francesc de Borja Moll
CFGS en Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia Arts gràfiques IES Josep Maria Llompart
CFGS d’Animació d’activitats físiques i esportives Activitats físiques i esportives IES Llorenç Garcías i Font
Menorca[1] FPB Informàtica i comunicacions Informàtica i comunicacions IES Biel Martí
FPB  Manteniment d’habitatge Instal·lació i manteniment IES Josep Maria Quadrado
CFGS Dietètica (LOGSE) Sanitat IES Josep Miquel i Guàrdia
CFGS Guia, informació i assistències turístiques Hoteleria i turisme IES Maria Àngels Cardona
ILLA CICLE FORMATIU[2] FAMÍLIA PROFESSIONAL CENTRE EDUCATIU
Mallorca CFGM Carrosseria (DUAL) Transport i manteniment de  vehicles IES Manacor
CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques (DUAL) Electricitat i electrònica IES Politècnic
 
 
  • FPB: formació professional bàsica
  • CFGM: cicle formatiu de grau mitjà
  • CFGS: cicle formatiu de grau superior
 
[1] Aquests cicles formatius estan condicionats al nombre de preinscripcions.

[2] Aquests cicles formatius no són nous. Però s’ofereixen amb alternança, és a dir, s’ofereixen un any sí i un any no. El curs 2016-2017 no s’oferien, però el proper curs 2017-2018 s’oferiran.