LOGO CAIB
Contingut
11 maig 2017| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

La convocatòria 2016 de provisió de llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es tanca amb l’adjudicació de 513 llocs. NNota Informativa

Foto de noticia

La convocatòria 2016 de provisió de llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es tanca amb l’adjudicació de 513 llocs.

La publicació de les llistes definitives al Butlletí Oficial culmina el procés del concurs de trasllats del personal funcionari de l’Administració CAIB, que es va iniciar el 23 de juliol de 2016
El BOIB d’aquest 11 de maig publica el llistat definitiu del personal que ha obtingut una nova adjudicació d’un lloc de feina a l’Administració CAIB. Un procés que ha suposat la provisió d’un total de 513 llocs de treball, dels 1.054 llocs oferts inicialment.
 
Un cop tramitat el procediment de concurs, valorats els llocs de treball per part de les comissions tècniques nomenades a l’efecte, i proposada l’adjudicació dels llocs de treball per part de l’òrgan competent de les conselleries on estan adscrits els llocs de lliure designació, avui es publica al BOIB la Resolució per la qual s’adjudiquen els llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, objecte del procediment per proveir-los, iniciat el juliol de 2016.
 
A la convocatòria s’hi han presentat 1.120 sol·licituds, de les quals varen ser 1.095 admeses i 25 excloses, amb un total de 11.678 llocs sol·licitats.
 
Pel que fa als llocs de concurs, a la convocatòria 2016 se n’han ofert 857, dels quals s’han adjudicat 399, distribuïts per grups:
 
Grup Llocs oferts Llocs demanats Llocs adjudicats
A1 250 1.553 81
A1/A2 68 887 59
A2 85 22 10
A2/C1 34 1.176 33
C1 77 132 19
C1/C2 80 5.388 80
C2 167 823 77
AP 96 280 40
TOTAL 857 10.261 399
 
Pel que fa als llocs a proveir pel sistema de lliure designació, l’oferta inicial ha estat de 197, dels quals se n’han adjudicat 114, distribuïts per grups:
 
Grup Llocs oferts Llocs demanats Llocs adjudicats
A1 63 115 50
A1/A2 28 92 18
A2 0 0 0
A2/C1 3 10 2
C1 2 7 0
C1/C2 76 286 41
C2 20 17 3
AP 5 3 0
TOTAL 197 530 114
 
Les persones adjudicatàries prendran possessió del nou lloc de treball el pròxim dimarts 16 de maig de 2017.