LOGO CAIB
20 de març de 2017Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El conseller Pons informa la Mesa de l'Energia de l'inici del procés de redacció de la Llei de Canvi Climàtic de les Illes Balears NNota Informativa

El conseller Pons informa la Mesa de l'Energia de l'inici del procés de redacció de la Llei de Canvi Climàtic de les Illes Balears

L’objectiu és iniciar-ne la tramitació després de l’estiu
També ha informat de la reunió mantinguda amb el ministre d’Energia
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha informat els membres de la Mesa de l’Energia, reunida avui, sobre les tasques ja iniciades per a la redacció de la que serà la primera llei de canvi climàtic de les Illes Balears i una de les primeres a l’Estat espanyol; només Catalunya i Andalusia estan duent a terme accions concretes per desenvolupar una llei per abordar el canvi climàtic, tot i que encara no hi ha cap comunitat que disposi d’un text aprovat, amb la qual cosa, la comunitat autònoma de les Illes Balears se situa entre les comunitats pioneres a tenir una regulació en la matèria amb rang de llei.
La petjada de carboni, la compensació climàtica o la incentivació de l’ús de renovables seran alguns dels conceptes inclosos a la futura Llei, que es planteja dins del context de la COP21 (Cimera del Canvi Climàtic a París), segons la qual, la comunitat internacional es va comprometre a limitar l’escalfament global fins a un màxim de 2°C.
Procés participatiu per redactar la futura llei
Per al desenvolupament de la redacció del text de la llei s’ha dut a terme un procés participatiu, entre juliol de 2016 i febrer de 2017, en el qual han participat més de 700 persones, tant a través d’enquestes com de tallers duts a terme a les quatre illes.
En total ha tingut lloc una jornada inicial amb presència de representants de tots els àmbits socials i econòmics de les Illes, sis tallers de debat ciutadà, vuit tallers sectorials (empresarial, agrari, energètic, turístic, ONG, innovació), a més d’una tasca divulgativa a través de xarxes socials i un blog sobre canvi climàtic. Així mateix, des de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic també s’han estat recollint aportacions directes que, des de diferents associacions i entitats, s’hi han fet arribar.
 El conseller ha explicat que, de forma paral·lela, s’ha redactat un diagnòstic d’impacte del canvi climàtic a les Illes, que en un breu termini de temps estarà finalitzat per tal que les conclusions que s’han obtingut puguin ser tingudes en compte en la redacció del text legislatiu.
D’altra banda, Pons ha destacat que els grans objectius que es volen assolir amb aquesta norma són els vinculats amb la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per a tots els sectors i l’adaptació als efectes del canvi climàtic.
Segons la planificació prevista, després de l’estiu es publicarà l’avantprojecte de llei per iniciar el tràmit d’exposició pública i poder iniciar la tramitació parlamentària abans que finalitzi el 2017.
Conclusions de la reunió amb el ministre d’Indústria, Energia i Turisme
Els membres de la Mesa també han pogut tenir informació detallada sobre la reunió del conseller amb el ministre del ram, Álvaro Nadal, a la qual es varen aconseguir importants avanços en matèria energètica per a les Balears, com ara, una subhasta d’energia renovable específica per a les Illes, amb quotes específiques, la qual cosa permetrà l’impuls de projectes generadors d’energia renovable de dimensions més reduïdes, de manera que se n’afavorirà la rendibilitat i, per tant, s’impulsarà una producció d’energia neta a les Illes més elevada. Cal destacar que, a més dels beneficis mediambientals, la producció d’energia de fonts renovables té un cost considerablement menor que la que s’obté per combustió de fòssils, amb la qual cosa la implantació de renovables també afavorirà una reducció de la factura energètica.
Pons ha informat també que es té el compromís del ministre per tal que els projectes de renovables que ja s’han presentat i que siguin viables tenguin l’autorització de l’Estat per connectar-se a la xarxa elèctrica.
D’altra banda, en relació amb la proposta del conseller de convertir l’arxipèlag en un referent mundial en el desenvolupament del vehicle elèctric, el ministre s’ha mostrat favorable a col•laborar en el pla del Govern balear mitjançant l’aportació de fons FEDER per contribuir al finançament de mesures encaminades a consolidar aquest objectiu.
Mesa de l’Energia
A la Mesa de l’Energia hi formen part els quatre consells insulars, el GOB, Amics de la Terra, CCOO, la UGT, la CAEB, la PIMEB, la FELIB, la UIB, el COEIB, el COAIB, el COAATMCA, l’ABTECIR, la UNEF, Endesa, Red Eléctrica de España i Redexis Gas.