LOGO CAIB
13 de febrer de 2017Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

La Mesa del Transport Aeri coincideix en la necessitat d'exigir a Foment mesures contra el frau que no penalitzin el descompte de residents
NNota Informativa

La Mesa del Transport Aeri coincideix en la necessitat d'exigir a Foment mesures contra el frau que no penalitzin el descompte de residents

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha presidit la Mesa del Transport Aeri, en la qual s’ha debatut sobre la Resolució de la Direcció General d’Aviació Civil de 27 d’octubre de 2016 que estableix els preus de mercat aplicables als viatges en grup.
 
Tots els membres de la Mesa han coincidit en la necessitat d’insistir a Madrid que es canviïn els criteris establerts en aquesta mesura que, segons el Ministeri de Foment, s’aprova per combatre el frau en els viatges organitzats, però que, segons afirma el conseller Pons, és un sistema que penalitza els residents perquè estableix uns preus màxims sobre els quals aplicar el descompte, a la qual cosa s’ha de sumar que no assegura realment un control del frau.
 
Cal recordar que el Ministeri tenia previst posar en marxa, a partir de l’1 de gener de 2017, un nou sistema de control del frau basat en una referència de preus màxims sobre els quals aplicar el descompte del 50 % de residents. El Govern de les Illes Balears va demanar la paralització d’aquest nou sistema per tal de poder estudiar altres tipus de mesures per evitar el frau basades en criteris diferents, com ara un major control i serveis d’inspecció.
 
Pons ha explicat que existeixen altres tipus de mesures que poden ser fins i tot molt més eficaces per acabar amb el frau i, sobretot, no recauen sobre el preu que finalment han de pagar el residents per als seus desplaçaments.
 
La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha elaborat un informe en el qual s’inclouen propostes concretes per lluitar contra el frau, entre les quals destaquen les següents:
 
 
  • Realització de controls aleatoris amb personal de la Direcció General d’Aviació Civil per comprovar in situ i al moment de l’embarcament la tarifa aplicada.
  • Desenvolupament d’una eina tecnològica que permeti realitzar un seguiment i inspeccions de manera àgil i adequada a les necessitats.
  • Un sistema de facturació en el qual quedi desglossat el preu de cada concepte del paquet, per tal que quedi perfectament identificat.
 
Així mateix, a la Mesa s’ha explicat que l’informe redactat per sol·licitar a Brussel·les una tarifa plana de 30 euros en els vols interinsulars està finalitzat i s’ha lliurat a Foment perquè, juntament amb les tasques desenvolupades pels tècnics del Ministeri, es pugui concloure al més aviat possible la documentació requerida per la Unió Europea, exigida per tramitar l’autorització d’aquest sistema.