LOGO CAIB
Contingut
16 desembre 2016| <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Consell de Govern: AUTORITZADA UNA APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AL CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS DE LES ILLES BALEARS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: AUTORITZADA UNA APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AL CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS DE LES ILLES BALEARS

\ Són 7,8 milions, que es destinaran a infraestructures socials i assistencials
\ Servirà per iniciar la construcció de dues residències a Mallorca per a persones amb dependència

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a disposar d’una despesa de 7,8 milions d’euros a favor del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears. Es tracta d’una autorització prèvia perquè es puguin destinar aquests doblers a recursos i projectes sociosanitaris, socials i assistencials dirigits a persones en situació de dependència i menors a les Illes Balears.
 
Està previst que una part d’aquesta partida extraordinària, que va al marge dels pressuposts de la Conselleria de Serveis Socials, es destini a l’inici de la construcció de dues residències a Mallorca per a persones amb dependència, així com a altres infraestructures socials i assistencials.