LOGO CAIB
Contingut
26 setembre 2016| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

La sinistralitat laboral s’estabilitza a les Illes Balears, tot i seguir sent la Comunitat amb un índex més elevat NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La sinistralitat laboral s’estabilitza a les Illes Balears, tot i seguir sent la Comunitat amb un índex més elevat

El conseller Negueruela afirma que cal seguir treballant entre tots els agents involucrats per reduir l’accidentalitat
El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha indicat avui que l’índex de sinistralitat en els set primers mesos de 2016 s’ha estabilitzat, passant de 376,54 en el mateix període de 2015 a 376,41 d’enguany, una lleugera disminució del -0,03%. Tot i seguir registrant l’índex més elevat de l’Estat, el conseller va valorar que la tendència en el número d’accidents en relació a la població activa experimenta una estabilització: “Hem de seguir treballant entre tots, agents econòmics i socials i administració, per reduir els índex” ha indicat el conseller, que recorda que el mes d’abril es va aprovar l’Estratègia de Seguretat i Salut Laboral 2016-2020.

Per Illes, l’índex de sinistralitat es redueix més notablement a Menorca (384,48 de gener a juliol de 2016, 150 punts menys que el mateix període de 2015) i a Eivissa (477,36, el que representa 38 punts percentuals menys que en el període anterior). A Mallorca, l’índex és de 388,96, amb una estabilització respecte l’any anterior de gairebé 3 punts i a Formentera s’incrementa de forma notable, amb un índex que passa de 85 a 231,34. Negueruela ha indicat que en el cas de Formentera, la configuració de la seva població activa fa que qualsevol variació alteri significativament l’estadística.

Per sectors, la tendència és anar reduint els índex, sobretot en indústria (-70 punts), agricultura (-64) i construcció (-45), tot i que aquest darrer sector segueix presentant l’índex de sinistralitat més elevat. Els serveis es mantenen en valors similars a l’any passat i l’hosteleria presenta un increment de 18 punts.
Finalment, a nivell nacional, les Illes continuen registrant l’índex d’accidentalitat més elevat, tot i que en el darrer any (juliol 2016- juny 2016) mostra una taxa de variació més pròxima a la mitjana nacional (4,7% de variació, la novena comunitat en termes d’increment).

Valoracions
El conseller de Treball, que ha comparegut acompanyat de la directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral, Isabel Castro, ha indicat que des de l’aprovació de l’Estratègia balear de Seguretat i Salut Laboral, s’han anat incorporant més tècnics de salut laboral, i enguany s’haurà passat de 18 a 31 professionals, amb una inversió de 510.000 euros. Aquesta mesura permetrà augmenta el treball de camp en matèria d’integració de la prevenció en cada centre de treball.

D’altra banda, un dels eixos per al proper any és impulsar la llei de Promoció de la Salut Laboral, que ja s’està treballant conjuntament amb les conselleries de Salut i Educació i Universitat i que té com a una de les principals finalitats l’impuls de l’Institut Balear de Salut Laboral (IBASAL). El conseller ha indicat que un cop es tingui l’avantprojecte de la llei, es posarà a debat tant en el si del Consell de Salut Laboral com en l’àmbit polític.

L’IBASAL permetrà implantar un circuït per detectar de forma més eficaç les malalties professionals, que en l’actualitat passen desapercebudes com a contingències comuns i que tindrà especial importància en el cas dels sobreesforços i l’ergonomia.

Negueruela també ha recordat que ja s’ha posat en marxa una campanya de sensibilització en matèria d’ergonomia i ha informat de que el mes d’octubre s’inicia una altra per al sector de la construcció.