LOGO CAIB
Contingut
2 setembre 2016| <9ªL> Conselleria de Salut

Consell de Govern: La Conselleria de Salut i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat firmaran un acord marc per fixar les condicions d’adquisició de vacunes CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: La Conselleria de Salut i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat firmaran un acord marc per fixar les condicions d’adquisició de vacunes

El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Conselleria de Salut, la firma del Conveni entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i la Comunitat Autònoma per fixar les condicions de l’adquisició de vacunes del calendari infantil, la vacuna de la grip, la vacuna contra el virus del papil·loma humà i altres per als anys 2017, 2018 i 2019.
 
En el marc d’aquest Conveni, la Conselleria preveu contractar 215.060 dosis per a l’any 2017; 195.060 dosis per a l’any 2018 i 195.060 per a l’any 2019. En total, 605.180 dosis de vacunes incloses en el calendari vacunal anual per a la prevenció de malalties com el tètanus, la diftèria, la tos ferina, l’hepatitis B, la poliomielitis, el xarampió, la rubèola i la parotiditis, entre d’altres. Així mateix, mitjançant aquest Conveni marc es contractarà la vacuna contra la grip estacional, la ràbia, la febre groga o l’encefalitis japonesa, entre d’altres.
Aquests tipus d’acords marc amb el Ministeri permeten a les comunitats autònomes fer una compra centralitzada de les vacunes, amb el consegüent abaratiment del preu de compra unitària.
La prevenció de les malalties més freqüents és una de les competències de la Direcció General de Salut Pública i Participació, que desenvolupa les funcions de promoció i protecció de la salut. Aquesta activitat suposa un augment de la qualitat de vida de la població i, a més llarg termini, un estalvi important de les despeses sanitàries que es produirien pel tractament de les patologies