LOGO CAIB
Contingut
8 abril 2016| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Consell de Govern: Aprovat el conveni de finançament dels estudis de grau en medicina a les Illes Balears CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: Aprovat el conveni de finançament dels estudis de grau en medicina a les Illes Balears

El Consell de Govern ha aprovat avui el conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la implantació dels estudis de grau en medicina.
 
L’objecte del conveni és fixar les línies de col·laboració i instrumentalitzar l’aportació que el Govern de les Illes Balears concedeix a la UIB per a la implantació i consolidació dels estudis de grau en medicina a les Illes Balears. El projecte es farà en 8 cursos acadèmics.
 
Això suposa el compromís de cedir i equipar les infraestructures necessàries, dotar de finançament per a la implantació dels estudis i assegurar que els estudiants de medicina puguin dur a terme les pràctiques durant la carrera, per la qual cosa també s’haurà de dissenyar la integració d’aquestes a la xarxa sanitària pública balear.
 
El Servei de Salut es compromet a sol·licitar l’adscripció múltiple de l’edifici de l’Hospital Universitari Son Espases, amb el seu equipament, a la Universitat de les Illes Balears i al Servei de Salut de les Illes Balears, que n’assumirà el manteniment. Amb aquest objectiu, s’hi destina el mòdul 1H de Docència i el mòdul 2 de Ciències Morfològiques de Son Espases. L’equipament l’adquirirà i el mantindrà el Servei de Salut i el seu ús serà compartit entre la Facultat de Medicina i l’Hospital Son Espases. Es preveu per aquest motiu una inversió de 370.000 euros per al 2016, que es finançarà en un 50 % a través de Fons FEDER. El Servei de Salut assumirà les adaptacions necessàries en els espais i coordinarà l’ús a la unitat docent de manera compatible amb les necessitats de personal de l’hospital.
 
També correspondrà al Servei de Salut designar els centres hospitalaris i d’atenció primària perquè els estudiants de medicina puguin fer les pràctiques.
 
Finançament
 
El finançament necessari per a la implantació i el manteniment dels estudis de grau en medicina l’aportarà la Conselleria d’Educació i Universitat i suposarà una inversió de 218.883,72 euros per a enguany.  
 
Dels imports de les anualitats es descomptarà el 100 % de l’import dels ingressos liquidats. Per la seva banda, el Servei de Salut assumeix les despeses corrents de les instal·lacions.
 
Els costs corresponents a la jornada assistencial del personal associat i vinculat entre el personal sanitari es regularan en un conveni específic entre el Servei de Salut i la UIB que s’haurà de signar abans de 31 de desembre de 2016.
 
Per al seguiment d’aquest conveni i per a la resolució dels problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar en l’execució d’aquest, es crea una comissió mixta de seguiment composta per un representant de la Conselleria d’Educació i Universitat; un de la de Salut; un de la d’Hisenda i Administracions Públiques; un del Servei de Salut i quatre representants de la UIB.