LOGO CAIB
Contingut
26 febrer 2016| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Consell de Govern: Autoritzada la creació de la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: Autoritzada la creació de la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears

Es tracta d’un requisit imprescindible per arribar a la implantació dels estudis de medicina
El Consell de Govern ha autoritzat avui la creació de la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears. Cal recordar que el passat 17 de febrer de 2016 el Consell de Govern de la UIB va acordar proposar a la Comunitat Autònoma la creació d’aquesta Facultat i que el Consell Social de la UIB va emetre un informe favorable sobre aquesta decisió cinc dies després. Una vegada aprovat al Consell de Govern, l’Acord es comunicarà a la Conferència General de Política Universitària, es notificarà a la UIB i es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

La creació de la Facultat de Medicina de la UIB és un requisit imprescindible per poder implantar els estudis de medicina el curs 2016/2017, objectiu en què es treballa des de setembre de 2015 a través d’una comissió mixta de la Universitat i les conselleries de Salut i Educació. En aquest termini s’ha elaborat el pla d’estudis, l’avantprojecte de pressupost, l’esborrany del conveni d’implantació entre les tres entitats i s’han dut a terme nombrosos contactes i reunions amb els ministeris de Salut i Educació per agilitar els terminis d’implantació, atesa la complexitat del procés.

La necessitat d’avançar els terminis d’implantació es basa en una característica específica dels estudis de medicina, que no tenen altres estudis, i que té a veure amb el nombre tancat de places de nou ingrés que té fixat el Govern central. Actualment en queda una quantitat molt reduïda i hi ha altres facultats de Medicina en projecte a l’Estat espanyol. El fet de quedar enguany fora del procés d’adjudicació suposa córrer el risc de no tenir places per a les Illes Balears.

El Consell d’Universitats només enviarà el pla d’estudis elaborat des de les Balears a l’ANECA (Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació) amb la inscripció prèvia de la Facultat de Medicina de les Illes Balears en el Registre de centres, universitats i títols. Aquest procés, a partir de l’aprovació d’avui al Consell de Govern, és pràcticament immediat. L’informe favorable de l’ANECA permetria la participació de la Conselleria d’Educació i Universitat a la Conferència General de Política Universitària, en què es fa el repartiment de les places de nou ingrés de medicina.