LOGO CAIB
Contingut
24 febrer 2016| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

El conseller de Treball i el batle de Calvià presenten els projectes de Garantia Juvenil i del programa Visibles del SOIB que suposaran la contractació de 68 persones NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El conseller de Treball i el batle de Calvià presenten els projectes de Garantia Juvenil i del programa Visibles del SOIB que suposaran la contractació de 68 persones

La finca pública de Galatzó desenvolupa quatre dels vuit projectes que es faran a Calvià per millorar l’ocupabilitat dels beneficiaris aturats
 
El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, i el batle de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, han presentat els projectes que formen part del Programa de Garantia Juvenil i del Programa Visibles per a la millora de l'ocupació dels treballadors de més edat, que promou el SOIB, amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

Un total de 68 persones desocupades, entre joves menors 30 anys i desocupats de llarga durada, més grans de 45 anys, es beneficien enguany d’aquests dos programes al municipi de Calvià, on es desenvolupen un total de vuit accions que combinen formació i ocupació.
 
A la presentació dels programes, el conseller ha destacat la importància de desenvolupar aquests tipus de projectes amb l’objectiu de millorar les oportunitats de reinserció laboral dels col·lectius més castigats per la crisi, com són els joves i majors desocupats de llarga durada. Així mateix, Negueruela ha posat en valor l’interès i els esforços de l’Ajuntament de Calvià des del primer dia per concretar i fer realitat aquests projectes al municipi i evidencia la rellevància de la col·laboració entre els ajuntaments i la Conselleria.
 
En la mateixa línia, Rodríguez ha manifestat que projectes formatius i d’ocupació com els de Visibles i Garantia Juvenil contribueixen no només a una millora de les possibilitats laborals sinó també a una ocupació de major qualitat, motiu pel qual ha reiterat el compromís de l’Ajuntament de Calvià i l’IFOC per seguir treballant en la mateixa direcció.
 
Garantia Juvenil
 
L’IFOC ha iniciat les activitats del Programa de Garantia d’Ocupació Juvenil que aprovaren el SOIB i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, i que cofinança el Fons Social Europeu, mitjançant el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

Per dur a terme aquestes actuacions, s’ha contractat un total de 38 persones, de les quals 30 són alumnes treballadors (joves menors de 30 anys, majoritàriament del terme municipal de Calvià) i la resta professionals adscrits al projecte: personal de coordinació, docent, de suport administratiu.

En aquest programa s’emmarquen tres projectes en l’àrea de Galatzó, impulsats per l’Àrea de Medi Ambient i l’IFOC, que combinen treball (mitjançant un contracte d’aprenentatge de 12 mesos) i formació (en diverses especialitats de certificats de professionalitat).

Las actuacions són les següents:
 
Bosc de Sa Madona: Aquesta actuació preveu dur a terme les activitats forestals, agrícoles i de senyalització en una zona propera a les cases de Galatzó. Es complementarà el treball amb la impartició dels certificats de professionalitat: Activitats auxiliars en conservació i millora de forests i Activitats auxiliars d’aprofitaments forestals, entre d’altres actuacions formatives i de suport als alumnes.
 
Rutes de Calvià: En aquesta iniciativa, es desenvolupen actuacions del certificat de professionalitat Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya i Anglès A2, principalment. Tot això permetrà elaborar un catàleg de fitxes tècniques i senyalitzacions d’excursions de muntanya al municipi de Calvià, que possibilitaran l’execució d’itineraris i excursions en què podran participar no tan sols alumnes de centres educatius i turistes sinó també la població en general.
 
Puig del Senyor: En aquest projecte es complementarà la formació en certificats de professionalitat com Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria i Activitats auxiliars en conservació i millora de forests, combinats amb treballs de gestió forestal, tractaments fitosanitaris, tancaments agrícoles, i tasques de creació, manteniment i millora de zones enjardinades, a la finca pública de Galatzó.
 
En haver finalitzat els projectes, l’IFOC s’encarregarà de fomentar la contractació mitjançant l’Agència de Col·locació Municipal o el Servei d’Atenció a l’Emprenedor.
 
Programa Visibles

El SOIB, mitjançant aquests programes, finançarà la contractació, que durà a terme l’Ajuntament, de 28 treballadors a jornada completa durant 6 mesos.

En aquest programa hi participa el SOIB i el cofinancen el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i el Fons Social Europeu (FSE).

El programa facilita que les entitats locals contractin treballadors de més de 35 anys d’edat (prioritzant els més grans de 53 i 45 anys) que en l’últim any i mig faci com a mínim 12 mesos que estan desocupats i no cobrin cap prestació ni subsidi.

L'Ajuntament els contractarà per desenvolupar obres o serveis d’interès general o social, i també els proporcionarà formació en competències bàsiques (matemàtiques, llengua castellana i llengua catalana), i això els permetrà cursar certificats de professionalitat de nivell 2 i millorar la qualificació professional.

Amb la finalitat de desenvolupar el programa de formació, es van contractar dos docents especialistes en competències bàsiques.

La selecció dels beneficiaris s’ha dut a terme en col·laboració amb el SOIB durant el mes de gener, tenint en compte els criteris d’accés i prioritat establerts en la convocatòria (treballadors de més edat, amb un nivell no superior a EGB o amb càrregues familiars), i els perfils professionals (ocupacions) demandats per les diferents àrees de l’Ajuntament on es desenvolupen els projectes.

Els projectes són els següents:

Àrea de Medi Ambient: Actuacions de manteniment i millora de la finca pública de Galatzó. Disposa de sis treballadors, entre oficials i peons de manteniment d’edificis.

IFOC: Actuacions de millora de centres de formació professional per a l’ocupació de Calvià. Disposa de sis treballadors, entre oficials i peons de manteniment d’edificis.

Àrea de Manteniment: Actuacions d’adequació paisatgística i obres en el terme municipal de Calvià. Disposa de 8 persones, entre oficials, ajudants i peons de jardineria i obra civil.

Calvià 2000: Té dos projectes: inventari i posicionament d’actius de manteniment mediambiental i actius de superfície del cicle de l’aigua, que disposa de quatre treballadors, entre oficials i peons d’inventari, i eliminació de pals i altres elements, amb quatre treballadors, entre oficials i peons d’obra civil.

L’equip de docents s’encarregarà d’aconseguir que tots els participants obtenguin les competències bàsiques que els permetin accedir a certificats de professionalitat de nivell 2, amb la finalitat de millorar la seva qualificació professional. També se’ls impartirà un mòdul de sensibilització per a la igualtat d’oportunitats i un altre de sensibilització per a l’autoocupació.

A la finalització dels projectes, l’IFOC posarà a la seva disposició els recursos necessaris per fomentar-ne l’ocupació: l’Agència de Col·locació Municipal o el Servei d’Atenció a l’Emprenedor, accions formatives addicionals, o el Servei d’Orientació Professional.