LOGO CAIB
Contingut
26 juny 2015| <8ªL>Conselleria de Salut

L’alcohol, el tabac, els hipnosedants i el cànnabis són les drogues que presenten una major prevalença de consum en la població NNota Informativa

Foto de noticia
Avui, 26 de juny, Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues

L’alcohol, el tabac, els hipnosedants i el cànnabis són les drogues que presenten una major prevalença de consum en la població

El lema que ha triat l’ONU per a 2015 és “Desenvolupament sense drogues: per a les nostres vides, per a les nostres comunitats, per a les nostres identitats”
Les drogues il·lícites continuen plantejant un perill per a la salut de la humanitat. Per això, les drogues estan controlades i han de seguir estant-hi.
 
Malgrat els redoblats esforços de la comunitat internacional, el problema mundial de les drogues segueix posant en perill greu la salut i la seguretat pública i el benestar de la humanitat, en particular la dels infants i joves. A més, amenacen la seguretat nacional i la sobirania dels estats, i soscaven l’estabilitat socioeconòmica i política, com també el desenvolupament sostenible.
 
Les drogues que presenten una major prevalença de consum en la població general en els darrers 12 mesos són l’alcohol (amb un 78,3 %), el tabac (40,7 %), els hipnosedants (12,2 %) i el cànnabis (9,2 %). En l’àmbit poblacional, el consum de drogues tant legals com il·legals és més estès entre els homes, llevat dels hipnosedants, en què la proporció de dones consumidores duplica la dels homes. Des de 2011 ha augmentat lleugerament el consum de les substàncies legals (tabac, alcohol i hipnosedants) i ha disminuït també lleugerament el consum de les substàncies il·legals.
 
Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic de Drogues, que es commemora anualment el 26 de juny, la Direcció General de Salut Pública i Consum vol trametre un missatge de sensibilització a la ciutadania sobre el risc que té per a la salut el consum de drogues.
 
Actuacions de prevenció
 
El Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears du a terme actuacions en diferents àmbits de prevenció de les drogodependències. Entre les diverses actuacions cal destacar les que tenen lloc en els àmbits educatiu i comunitari. En l’educatiu s’ofereixen programes de prevenció escolar de drogodependències i altres addiccions i s’ofereix i es facilita la formació al professorat. En l’àmbit comunitari, des de l’any 2011 es coordina la Plataforma per un Oci Nocturn de Qualitat i s’activen i s’executen campanyes informatives i de sensibilització. El servei CRIDA (Centre de Resposta Immediata de Drogodependències i altres Addicions) informa i orienta la població general, els professionals, les famílies i les mateixes persones interessades sobre diferents aspectes relacionats amb l’atenció a les drogodependències i altres addiccions, i també facilita informació sobre els diferents recursos comunitaris que hi ha a les Illes Balears. Les persones que estiguin interessades a obtenir informació poden posar-se en contacte amb el CRIDA en el 902 075 727 o enviar un correu electrònic a l’adreça pladrogues@dgsanita.caib.es.
 
Inicis de tractament
 
Durant el 2013 els centres d’atenció a les drogodependències (CAD) de les Illes Balears, que gestionen el Servei de Salut i els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, registraren un total de 2.313 inicis de tractament, dels quals el 78,3 % varen ser homes. 
 
L’alcohol és la droga que més admissions a tractament ha generat (861 inicis), seguit del cànnabis (534 inicis). En canvi, en relació amb addiccions no químiques, el joc patològic és el que més inicis de tractament va tenir.
 
Controlen les drogues la teva vida?
L’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC) encapçala la campanya internacional de conscienciació sobre el gran problema que suposen les drogues per a la societat en conjunt, i especialment per als joves. L’objectiu de la campanya és mobilitzar suports i inspirar la població perquè actuï contra l’ús de drogues.
http://www.unodc.org/drugs/en/campaign-tools/print.html