LOGO CAIB
Contingut
29 maig 2015| <8ªL>Conselleria de Salut

Més de 15.000 alumnes de les illes han participat en els programes de sensibilització que ha duit a terme la Conselleria de Salut NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat
Dia Mundial sense Tabac

Més de 15.000 alumnes de les illes han participat en els programes de sensibilització que ha duit a terme la Conselleria de Salut

S’estabilitza la tendència descendent del consum de tabac entre els joves d’entre 14 i 18 anys, iniciada l’any 2004
Més de 15.000 alumnes han participat durant el 2014 en els diferents programes de prevenció de drogodependències i addiccions que du a terme cada any la Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Pública i Consum, i en els quals s’emmarquen els programes de prevenció del consum de tabac. Alumnes d’educació infantil, de primària i de secundària es beneficien d’aquests cursos de prevenció dirigits a l’adquisició d’hàbits saludables. A més, de manera general, la Conselleria de Salut fa actuacions de sensibilització adreçades a la població en general.
 
Envelat informatiu a la plaça de Santa Pagesa
La Conselleria de Salut ha instal·lat avui un envelat informatiu, per commemorar el Dia Mundial sense Tabac, a la plaça de Santa Pagesa de Palma. L’envelat ha ofert durant tot el matí informació sobre el tabac, els seus riscs, els programes de prevenció i els recursos que hi ha a les Balears per deixar de fumar. A més, en col·laboració amb la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, el Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears, l’Associació Balear d’Infermeria Comunitària i el Servei de Salut, s’han fet proves de cooximetria i espirometria als interessats a saber quina és la seva capacitat pulmonar.
Diumenge, 31 de maig, es commemora el Dia Mundial sense Tabac, un hàbit considerat per l’OMS com una de les amenaces més grans per a la salut pública i que mata cada any 6 milions de persones, 1 de cada deu adults en tot el món. A les Balears l’hàbit del tabaquisme afecta sobretot els homes, ja que la proporció d’homes que fuma cada dia és més gran que la de dones (un 40,5 % davant un 29 %). Així mateix, es tracta d’un hàbit més estès entre els joves de 15 a 34 anys (38 %) que entre els de 35 a 64 anys (32,8 %). En aquest sentit, l’Enquesta sobre ús de drogues en estudiants de secundària de 2012 indica que el percentatge de consum diari de tabac entre els joves de 14 a 18 anys és més elevat en les dones que en els homes, un 13,1% davant un 12 % l’any 2012.
Càncer relacionat amb el tabac a Mallorca
Segons dades del Registre del Càncer a Mallorca, cada any es diagnostiquen a Mallorca devers 2.000 casos de càncer invasiu (excloent-ne els casos de càncer de pell no melanoma) en els homes i devers 1.500 en les dones. El 48,2 % d’aquests càncers en els homes són casos de càncers relacionats amb el tabac (càncers de cap i coll, laringe, esòfag, pulmó, cèrvix uterina, bufeta urinària i ronyó). En les dones, aquest percentatge és del 18,7 %. Aquests percentatges augmenten.
Cada any moren a Mallorca prop de 1.000 homes i 600 dones per càncer invasiu (excloent-ne el càncer de pell no melanoma). D’aquestes defuncions, el 54,6 % en els homes i el 20,8 % en les dones, són produïdes per càncers relacionats amb el tabac. Aquests percentatges també s’incrementen.
Morts relacionades amb el tabac a les Balears
L’any 2010 moriren a les Balears 7.683 persones (3.991 homes i 3.692 dones). Una tercera part d’aquestes defuncions està relacionada amb el tabac, concretament 2.509 morts (1.602 en homes i 907 en dones), la qual cosa representa el 40 % de les defuncions en els homes i el 25 % en les dones.
En les dones, el 25 % de les morts relacionades amb el tabac són degudes a malalties cardiovasculars, el 68 % a càncers i el 7 % a malalties respiratòries. En canvi en els homes, el 44 % de les morts relacionades amb el tabac són degudes a càncers, el 44 % a malalties cardiovasculars i el 12 % a malalties respiratòries.
D’acord amb aquestes dades, la Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Pública i Consum, centra gran part dels seus esforços en la promoció d’hàbits de vida saludable entre la població més jove, amb l’objecte de revertir les dades d’aquestes enquestes.
Cursos de prevenció educativa
El tabaquisme representa actualment un dels problemes més greus de salut pública d’abast mundial, amb un cost extens de morts prematures i evitables, i de malalties i d’incapacitats totals.
La Gerència d’Atenció Primària del Servei de Salut du a terme cada any assessoraments, orientacions i tallers de deshabituació del tabaquisme per ajudar la població a abandonar el tabac. La majoria de professionals sanitaris dels centres de salut ofereixen sistemàticament consell per deixar de fumar a totes les persones fumadores que acudeixen a les consultes. Una bona part també fa una intervenció breu a totes les persones que volen deixar de fumar però que, per motius diversos, no poden o no consideren necessari adherir-se a un programa avançat o intensiu. Durant l’any 2014 el personal sanitari d’Atenció Primària va dur a terme 74.795 intervencions relacionades amb la deshabituació tabàquica (consell, intervencions breus, intervencions avançades, individuals i grupals). El consell i la intervenció breu són les més nombroses, tot i que s’han fet un total de 1.254 intervencions individuals avançades o intensives i 142 de grupals.
Concurs de pòsters i clipmetratges
Emmarcat en els actes programats dins la Setmana sense Fum s’ha fet aquesta setmana el lliurament de premis del concurs de pòsters i clipmetratges de prevenció del consum de tabac, convocat per la Direcció General de Salut Pública i Consum, juntament amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer; la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, la Gerència d’Atenció Primària; l’Associació Balear d’Infermeria Comunitària; la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, i el Col·legi d’Infermeria.
L’objectiu d’aquest concurs és implicar i fer partícips els joves de la nostra comunitat en el disseny de material gràfic i audiovisual en la prevenció del consum del tabac a partir de processos de reflexió crítica sobre els riscs derivats del consum de tabac que els centres han treballat prèviament a través de programes educatius, tallers, sessions, etc., així com afavorir els missatges preventius entre iguals.
S’hi han presentat 31 treballs i la decisió del jurat ha estat la següent:
 
  • Guanyador cartell categoria 5è i 6è de primària: Miquel Uguet Roig del CEIP Inspector Joan Capó de Felanitx.
  • Guanyador cartell categoria 1r i 2n d’ESO: Miquel Àngel Garí del Rio de l’IES de Santanyí.
  • Guanyador categoria clipmetratges 3r i 4t d’ESO: Juan José Bravo de l’IES Joan M. Thomàs.
Cal destacar la implicació de la DG d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de la Conselleria d’Educació en la difusió d’iniciatives a través de la seva web (WEIB), els programes de la DG de Salut Pública i Consum (“Bon dia, salut”, “Decideix” i “Respir@aire”), l’assessorament i taller de la Gerència d’Atenció Primària (Consulta Jove), les actuacions de l’AECC (programes “Actua per la teva salut” i “Bosc encantat”), i les accions comunitàries en les quals participen ABIC, COANAVA, IBAMFIC (Setmana sense Fum i taules informatives en el Dia Mundial sense Tabac).
També hi haurà una exposició de tots els treballs del dia 25 de maig al 18 de juny a la darrera planta d’El Corte Inglés d’Avingudes.