LOGO CAIB
Contingut
22 febrer 2021Conselleria de Salut i Consum
Foto noticia

Autoritzen l'adquisició de catèteres i la cessió d'equips per als centres sanitaris per un valor de 4,1 milions €

\ Es tracta de catèters umbilicals, peritoneals de monitoratge invasiu, biliars  i d’endoscòpia o terapèutics

\ Aquests materials aniran destinats a diferents serveis dels centres dependents del Servei de Salut


El Consell de Govern ha autoritzat el director general del Servei de Salut de les Illes Balears per tramitar l’acord marc múltiple tancat per a l’adquisició de catèters umbilicals, peritoneals de monitoratge invasiu, venosos centrals, biliars i d’endoscòpia o terapèutics, i per a la cessió d’equips per als centres sanitaris dependents del Servei de Salut de les Illes Balears per un valor màxim estimat de 4.103.204 €.

Aquest valor estimat inclou:

a) El preu màxim de despesa de 976.953 € per als propers dotze mesos a partir de la formalització del contracte.
b) Una possible pròrroga de fins a 36 mesos per l’import de 2.930.860 €.
c) La possible modificació de fins al 20 % prevista en els plecs per l’import de 195.390 €.

L’ús de cateterisme umbilical és una tècnica utilitzada en les unitats de vigilància intensiva neonatal. L’ús d’aquests catèters és de vital importància en l’atenció urgent dels nounats prematurs, en estat crític o que requereixin medicació durant la reanimació.

Els catèters de monitoratge invasiu són una eina imprescindible per al monitoratge hemodinàmic en les unitats de vigilància intensiva.

Actualment, en els serveis de digestiu dels nostres centres hospitalaris és habitual l’ús de catèters biliars i d’endoscòpia o terapèutics per al tracte gastrointestinal.

Els catèters venosos centrals són de gran utilitat en pacients que, per la seva patologia, han de passar un període de temps llarg ingressats als nostres hospitals.

El Govern de les Illes Balears ha de garantir el bon funcionament del sistema sanitari públic exercint les diferents facultats que les lleis específiques li atribueixen, aplicant els seus recursos i mitjans organitzatius, emprenent accions encaminades a satisfer el dret de protecció de la salut i distribuint òptimament els recursos de què disposa per oferir les prestacions i els serveis sanitaris.