LOGO CAIB
Contingut
22 febrer 2021Conselleria de Salut i Consum
Foto noticia

Vist i plau a la contractació d'auxiliars de serveis dels Hospitals Son Llàtzer i Joan March per 1.487.371 €

\ L’objecte d’aquesta licitació és garantir el bon funcionament dels centres hospitalaris 

\ Aquest contracte té una durada de 48 mesos més una possible pròrroga de 12 mesos

 

El Consell de Govern ha atorgat l’autorització prèvia al director general del Servei de Salut de les Illes Balears per contractar el servei d’auxiliars de serveis de l’Hospital Universitari de Son Llàtzer i de l’Hospital Joan March per un valor estimat d’1.487.371 €. 


Els auxiliars de serveis exerceixen diferents funcions, entre les quals el control d'accessos, la vigilància, l’atenció telefònica, l’obertura i el tancament de dependències, etc.
L’objectiu d’aquest expedient és la contractació del servei d’auxiliars de serveis de l’Hospital Universitari de Son Llàtzer i de l’Hospital Joan March, atès que el contracte vigent finalitza el 7 de març de 2021. 

En concret, l’objecte d’aquesta licitació és garantir el bon funcionament dels centres hospitalaris i mantenir una correcta activitat assistencial tant per als professionals com per als usuaris, a més de vetlar pel compliment de les normes de funcionament en aquestes instal·lacions.

El Govern de les Illes Balears ha de garantir el bon funcionament del sistema sanitari públic exercint les diferents facultats que les lleis específiques li atribueixen, aplicant-hi els seus recursos i mitjans organitzatius, emprenent accions encaminades a satisfer el dret de protecció de la salut i distribuint òptimament els recursos de què disposa per finançar les prestacions assistencials i els serveis sanitaris.