LOGO CAIB
Contingut
20 juny 2022Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Foto noticia

Aprovada una important baixada de preus dels màsters que habiliten per exercir activitats professionals regulades

\ El preu del crèdit del màster s’equipara amb el del grau

\ El cost dels estudis universitaris s’ha reduït des del 2015


El Consell de Govern ha donat llum verda als preus públics de matrícules de graus i màsters de la Universitat de les Illes Balears per al curs 2022-2023. Aquesta aprovació suposa una davallada considerable en els preus dels màsters que habiliten per exercir activitats professionals regulades, ja que s’equiparen al preu mitjà de la primera matrícula dels estudis de grau.

Així, el crèdit del màster tindrà un cost de 15,63 €, davant els 25 € de mitjana que hi havia fins ara. La resta de preus no experimenta cap variació percentual respecte dels preus públics vigents per al curs 2021-2022 per als serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

Des del 2015, s’ha reduït el cost dels estudis a la universitat pública com una acció necessària per garantir la igualtat d’oportunitats dels estudiants. El curs 2018-2019 es va aplicar una reducció del 10 % en el cas dels estudis de grau i de màster. En el cas dels màsters que habiliten o que són condició necessària per exercir activitats professionals regulades, la reducció fou del 15 %.

A petició de la Universitat, es modifiquen els terminis de fraccionament de pagament de les matrícules, s’elimina el preu per l’expedició de la targeta universitària i del càrrec addicional pel fet de no retornar la targeta provisional dins el termini pertinent i s’augmenta el preu per l’obertura o el manteniment de l’expedient acadèmic, atès l’increment de serveis virtuals que la Universitat ofereix a l’estudiant.