LOGO CAIB
Contingut
31 agost 2018| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
Foto noticia

Nomenen Justo Saura com a membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

El Consell de Govern ha aprovat el nomenament de Justo Saura com a nou representant de la Confederació Petita i Mitjana Empresa de les Balears al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES). Aquest nomenament es produeix en substitució d’Antonio Juaneda com un dels tres membres que representen l’entitat al CES.

Justo Saura s’incorporarà al Grup I del CES, conformat per dotze membres de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de la comunitat autònoma. El seu nomenament serà aprovat per decret, tal com estableix la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.