LOGO CAIB
Contingut
19 juny 2020Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
Foto noticia

Els quatre consells insulars participen a la línia extraordinària de Govern i ISBA per injectar liquiditat a pimes i autonòms

\ Els convenis potencien la línia d’avals per fer front a la Covid i augmenten el finançament a l’abast de les empreses a 130 milions      

\ El Govern autoritza els acords per reforçar una línia amb la qual s’han aprovat 111,7 milions en crèdits a 1.200 empreses de les Illes


Els quatre consells insulars participaran a línia extraordinària creada pel Govern de les Illes Balears i la societat de garantia recíproca ISBA davant l’impacte de la Covid-19 per facilitar finançament i injectar liquiditat a micro, petites i mitjanes empreses i autònoms amb activitat a les Illes Balears. Els acords amb els consells potencien aquesta línia i augmenten dels 100 milions d’euros actuals als més de 130 milions el finançament que es posa a l’abast de pimes i autònoms. Fins ara, s’han aprovat 1.200 operacions a través d’aquesta línia per un import de 111,7 milions d’euros.

El Consell de Govern ha autoritzat els convenis de col·laboració amb els consells de Menorca, Eivissa i Formentera, una vegada ja havia autoritzat el conveni subscrit amb el Consell de Mallorca. La línia extraordinària Covid-19 impulsada pel Govern i ISBA facilita l’accés al crèdit bancari en condicions molt avantatjoses a pimes i autònoms a causa de l'efecte multiplicador de l’acció de govern, ja que les operacions acceptades queden avalades en un 100 % i el Govern –i a partir d’ara en una part també els consells insulars- assumeix el cost dels interessos i dels avals d’ISBA.

Les aportacions dels consells sumen 5,1 milions d’euros, destinats a contribuir a cobrir el cost dels interessos i dels avals i a reforçar el fons de provisions tècniques d’ISBA per recolzar la solvència de la societat de garantia recíproca. La participació dels consells genera un augment del finançament a disposició de pimes i autònoms de 30,6 milions. El Govern assumeix la resta de costs dels interessos i dels avals i les aportacions a ISBA i manté la previsió de destinar per aquests conceptes prop de 30 milions durant 2020 per incrementar el finançament d’aquesta línia a 200 milions.

En el cas de Mallorca, l’aportació del Consell és de quatre milions d’euros, amb la qual cobreix un finançament de 24 milions destinat a empreses amb activitat a l’àmbit de l’illa de Mallorca. Els consells d’Eivissa i de Menorca, de la seva banda, aporten cadascú mig milió d’euros, de manera que es genera un finançament de tres milions que tindrà com a beneficiàries a empreses amb activitat a Eivissa i d’altres tres milions a Menorca. I a Formentera, el Consell aporta 100.000 euros generant un augment de 600.000 euros al finançament que s’ofereix a les empreses a l’àmbit de Formentera.

La posada en marxa d’aquesta línia extraordinària i aquesta feina de coordinació institucional entre el Govern i els consells insulars s’emmarquen en el Pacte Autonòmic per a la Reactivació i la Transformació Social i Econòmica de les Illes Balears i en l’objectiu de sumar esforços entre totes les administracions per pal·liar els efectes socials i econòmics de la crisi generada per la Covid-19.

La línia extraordinària impulsada pel Govern i ISBA ha permès injectar liquiditat a pimes i autònoms per pal·liar les conseqüències de la pandèmia. Fins ara, ja s’han aprovat 1.200 operacions de crèdit a través d’aquesta línia a totes les illes, per un import de 111,71 milions d’euros. En total, a través de les diverses línies d’ISBA, ja són 1.351 les operacions aprovades amb suport del Govern que han suposat una injecció econòmica de 127 milions d’euros a empreses i autònoms de les Illes Balears.

En la distribució per illes, el gruix correspon a Mallorca, amb 1.125 operacions aprovades per import de 107,68 milions, de les quals, de la línia extraordinària Covid són 1.000 operacions per 94,3 milions. A Menorca, ja són 116 operacions aprovades per 9,57 milions, de les quals la majoria (100 operacions per 8,26 milions) a través de la línia extraordinària Covid. A Eivissa, s’hi han aprovat 97 operacions per 8,34 milions, de les quals 87 operacions per 7,62 milions corresponen a la línia Covid, mentre que a Formentera se n’han aprovat 13 per import de 1,5 milions, totes a través de la línia Covid.

A més de les noves operacions, fins ara també s’han concedit 288 ajornaments de pagament de deutes de crèdits anteriors per import de 23,7 milions, una altra mesura extraordinària que enguany permet ajornar de sis mesos a un any l’abonament de les quanties pendents d’operacions subscrites a través de anteriors línies d’ISBA.

A més de la línia extraordinària Covid-19, el Govern i ISBA mantenen operatives les altres dues línies anuals, que faciliten 50 milions més: la línia Govern-ISBA 2020, que proporciona 40 milions de finançament, i la línia adreçada al sector industrial, a través de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI), amb un finançament de 10 milions.

ISBA SGR és una societat de garantia recíproca, entitat financera sense ànim de lucre que té per objecte contribuir al desenvolupament de l’economia de les Illes Balears, mitjançant la concessió de garanties que avalin les propostes de pimes i autònoms davant les entitats financeres per facilitar condicions molt favorables en l’accés al seu finançament.