LOGO CAIB
Contingut
14 gener 2022Conselleria d'Educació i Formació Professional
Foto noticia

Educació ha transmès als centres educatius les instruccions adaptades a l’escenari actual d’alta circulació viral de la COVID

L’alumnat i professorat amb símptomes no ha d’acudir al centre educatiu fins a tenir el resultat negatiu

No es faran rastreigs dins l’aula i els centres no hauran d’enviar els llistats de contactes estrets

Actualment hi ha un total de 836 docents de baixa als centres públics de Balears

Els positius acumulats els darrers 7 dies entre la població de 3 a 16 anys  són 4.039

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, d’acord amb la Conselleria de Salut i Consum, ha tramès als centres educatius de Balears un document amb la priorització de les actuacions davant l’aparició de casos de COVID-19 mentre la situació epidemiològica es mantingui en l’escenari actual d’alta circulació viral.

Aquestes actuacions s’aniran revisant en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i de la nova informació que es disposi sobre les variants circulants.

Actuació davant sospita o confirmació de casos de COVID 19

L'alumnat, professorat o un altre personal dels centres educatius amb símptomes respiratoris compatibles amb COVID-19, independentment del seu estat de vacunació o d'haver passat la malaltia, ha de consultar amb el seu equip sanitari si precisa una valoració i no ha d'acudir al centre educatiu fins a:

  • Tenir el resultat negatiu d’una prova diagnòstica.
  • Finalitzar el període d’aïllament mínim de 7 dies després d’un resultat positiu, sempre que hagin transcorregut 3 dies des de la finalització dels símptomes.
  • Tenir la resolució de clínica si el diagnòstic és diferent a la COVID-19.

En els casos confirmats asimptomàtics, l'aïllament serà de 7 dies des del resultat positiu.

No és necessari realitzar una prova diagnostica per a aixecar l'aïllament.

El centre educatiu no podrà exigir cap justificant de prova diagnòstica per accedir al centre.

Maneig de casos

Les famílies han de comunicar al centre educatiu si el seu fill/a és positiu per COVID-19 o hi ha sospita que ho pugui ser.

En tenir coneixement per part de la família d’un positiu d’un grup, el centre educatiu informarà la resta de les famílies del grup de la presència d'un cas a la classe i els indicarà que l’alumnat ha d’acudir amb normalitat al centre, que durant els 10 dies posteriors a l'exposició han d’extremar les precaucions, reduir en la mesura que sigui possible les interaccions socials i utilitzar de manera constant la mascareta.

Quan en un període igual o inferior a 7 dies coexisteixin 5 casos o més en un grup o es doni una afectació del 20% o més de l’alumnat si el nombre d’alumnes del grup és inferior a 25, el centre educatiu informarà de la situació a CC EDUCOVID, que juntament amb la Direcció General de Salut Pública i Participació valorarà les actuacions que s’han de seguir. Mentre es decideix l’estratègia a seguir, els alumnes del grup afectat han d’acudir al centre i es farà una valoració individual de cada situació.

Actuació davant contactes estrets escolars

Com a norma general no es faran rastreigs dins l’aula i els centres no hauran d’enviar els llistats de contactes estrets a CC EDUCOVID.

En general, únicament es realitzarà PDIA als contactes estrets vulnerables enfront de la COVID-19 o que visquin en entorns vulnerables, embarassades i persones amb immunosupressió, independentment del seu estat de vacunació, sempre que no hagin passat la malaltia els 90 dies anteriors.

En el cas d’educació infantil i primària, independentment del nombre d’alumnes positius a l’aula, els contactes estrets escolars NO faran quarantena ni és realitzarà cap prova diagnòstica de cribratge. Excepte en els casos d’immunosupressió.

En el cas de d’alumnes de 12 anys o més, faran quarantena aquelles persones, tant alumnat com personal docent i no docent, que, sense haver passat la malaltia els 180 dies anteriors, no tenguin la pauta de vacunació completa, i les persones amb immunosupressió.

Els centres d'educació especial es consideren entorns vulnerables, es durà a terme el rastreig de contactes estrets i els equips educatius hauran d’enviar els llistats a CC EDUCOVID. Aquest rastreig i seguiment dels contactes estrets escolars tendrà lloc per part de CC EDUCOVID. En cas de necessitat de realitzar PDIA al grup, cada CC EDUCOVID planificarà la gestió de la prova.

Dades de seguiment de la pandèmia en els centres educatius

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, ha informat avui que actualment hi ha 835 docents de baixa als centres educatius públics de les Balears (604 a Mallorca, 49 a Menorca, 164 a Eivissa i 18 a Formentera). Aquesta xifra suposa el 5,2% del professorat dels centres públics (sobre un total de 16.000)

March ha recordat que està en marxa una comissió coordinadora integrada per les direccions generals de Personal Docent, Planificació, Ordenació i Centres i el Servei d’Inspecció Educativa per tal de fer un seguiment proper de la situació de cada centre. “Som conscients que ens trobam davant una situació complicada, com passa a la resta de la societat de les Balears amb l’alt índex de contagis de la nova variant. Els centres reorganitzen les seves plantilles per atendre l’alumnat i, per altra banda, s’estan enviant docents del servei de substitucions urgents en els casos valorats com a prioritaris”. Actualment hi ha un servei de substitucions urgents a infantil i primària amb 90 docents i a partir de la setmana que ve un específic per àmbits a Secundària amb 26 docents.

Per altra banda, segons dades aportades per la Conselleria de Salut i Consum, els positius acumulats els darrers 7 dies entre la població de 3 a 16 anys són d’un total de 4.039 (3.267 a Mallorca, 255 a Menorca, 499 a Eivissa i 18 a Formentera). Aquesta quantitat suposa el 3,1% de l’alumnat (sobre un total de 129.884)