LOGO CAIB
Contingut
19 juny 2020Conselleria de Salut i Consum
Foto noticia

Contractació d'emergència de serveis i subministraments per valor de 4,7 milions


\ Es tracta del subministrament de material sanitari per al diagnòstic de la COVID-19 per mitjà de proves PCR
\ També s’ha contractat la derivació de pacients afectats per la COVID-19 a altres centres hospitalaris


El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència de subministrament i serveis a càrrec del Servei de Salut per valor de 4,7 M€. Es tracta, entre d’altres, de l’equipament bàsic per al diagnòstic de la COVID-19 per mitjà de proves PCR, o la contractació de la derivació dels pacients afectats per la COVID-19 a altres centres hospitalaris per tal de cobrir l’assistència sanitària durant el mesos d’abril a juny de 2020.

Totes aquestes contractacions d’emergència han estat relacionades amb el tractament de la pandèmia a causa de la necessitat concreta de disposar de determinats equips i serveis per mantenir una activitat sanitària assistencial correcta en la lluita contra la COVID-19.

Concretament, les contractacions d’emergència són les següents:

1. Adquisicions i contractacions duites a terme des dels Serveis Centrals i la Central de Compres del Servei de Salut:

• Adquisició de l’equipament bàsic per al diagnòstic de la COVID-19 per mitjà de proves PCR (termocicladors, extractors, centrífugues i pipetes) per als hospitals de les Illes Balears, per l’import total de 497.457 €.

• Subministrament, instal·lació, formació i manteniment d’un seqüenciador de taula per conèixer la seqüència completa dels genomes dels ceps de SARS-CoV-2 en circulació a les Illes Balears per l’import de 128.543 €.

• Contractació del servei d’implantació, gestió del canvi i suport especialitzat de Microsoft Office 365 per fer possible el teletreball del personal de Servei de Salut, per l’import de 419.467 €.

• Arrendament dels mitjans de transport per dur una part de les mercaderies adquirides a la Xina, per l’import de 132.764 €.

• Contractació d’assessorament mercantil per a l’adquisició i els tràmits duaners de comandes de material sanitari de Xangai a Palma, per l’import de 91.494 €.

• Contractació del servei de les gestions necessàries per a l’adquisició i els tràmits per al transport de la comanda de material sanitari, per l’import de 56.715 €.

• Contractació de la derivació dels pacients afectats per la COVID-19 a altres centres hospitalaris (com ara Creu Roja o Sant Joan de Déu) per tal de cobrir l’assistència sanitària durant el mesos d’abril a juny de 2020, per l’import de 3.140.884 €.

2. Contractació i adquisicions corresponent als centres sanitaris de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

• Adquisició de dotze cabines, vuit portes, nou protectors, denou mampares i un tancament per l’import de 37.239 €, corresponent al Servei d’Hospitalització.

• Contractació del servei de neteja per l’import de 15.634 €, corresponent al Servei d’Hospitalització.

3. Adquisició de cinquanta-dos ecògrafs per l’import de 208.000 €, corresponent a la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

4. Adquisició de setanta-nou cadires per l’import de 18.066 €, corresponents a l’Hospital de Manacor.

El 18 de març de 2020, el Consell de Govern va aprovar l’acord de mesures a adoptar en matèria de contractació pública a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits per l’Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els fos aplicable la tramitació d’emergència.