LOGO CAIB
Contingut
20 novembre 2020Conselleria de Medi Ambient i Territori
Foto noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Sanció de més de 125.000 euros per unes obres sense el títol habilitant de costes


La directora general de Territori i Paisatge, Magdalena Pons, ha signat, aquesta setmana, una resolució per la qual s’imposa una sanció de 126.358,83 euros a l’entitat responsable de la comissió d’una infracció greu de l’article 90.2 g de la Llei de costes, consistent en la realització d’obres de reforma d’habitatge i els seus exteriors i el folrat de pedra de mur de tancament de parcel·la, a un habitatge de Cala Embarcador, al municipi de Sant Josep de sa Talaia.

Les obres s’havien executat en zona de servitud de protecció de costes, sense autorització de la Direcció General de Territori i Paisatge ni havent presentat declaració responsable. S’obri ara un termini de sis mesos perquè l’interessat procedeixi a la reposició de les obres realitzades a l’estat legal anterior a la comissió de la infracció, prèvia sol·licitud de la llicència urbanística municipal oportuna i que per a ser vàlida haurà de comptar amb el títol habilitant preceptiu de costes, competència de la direcció general.

Es tracta del tercer expedient sancionador contra l’empresa per aquestes obres. El primer, es va resoldre el juny de 2018 però les obres van continuar. El novembre de 2018, una nova inspecció per part dels Agents de Medi Ambient va suposar l’inici d’un segon expedient sancionador que es va resoldre l’octubre de 2019 i contra el qual es va interposar recurs administratiu que està pendent de resolució.

Havent tengut coneixement que les obres no havien estat paralitzades tampoc, tot i l'ordre de paralització compresa en la Resolució d'inici del segon procediment sancionador, el zelador del Servei de Costes i Litoral de l’illa d’Eivissa va aixecar un nou butlletí de denúncia.

L’infractor haurà de demolir allò il·legalment construït que no s’ha legalitzat i restituir les obres no legalitzades al seu estat legal anterior. Per a la consecució d’aquest objectiu es considera adequat atorgar un termini de 6 mesos.