LOGO CAIB
Contingut
10 juny 2021Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
Foto noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El vicepresident Yllanes presenta a Eivissa el pla 50/50 destinat a implementar accions d’estalvi energètic en col·legis públics


El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha presentat aquest dijous als ajuntaments i al Consell d’Eivissa la convocatòria pública de subvencions de 100.000 euros per a la realització de plans d’acció per aplicar la metodologia 50/50 en col·legis públics d’educació primària i infantil d’Eivissa dirigida a l’administració local.

Els projectes 50/50 són un conveni entre les autoritats locals i els usuaris/treballadors d’edificis públics per implementar accions d’estalvi energètic per a l’ús i la gestió diària de les seves instal·lacions. Els estalvis obtinguts es divideixen igualment entre l’ajuntament i la instal·lació en qüestió. En el cas dels centres educatius, l’ajuntament responsable de les escoles públiques —que paga les factures— i l’equipament signen un compromís en què el consistori es compromet a retornar el 50 % de l’estalvi econòmic aconseguit en benefici de l’escola, mentre que l’escola es compromet a implementar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte. La metodologia 50/50 està orientada a l’apoderament dels infants i, sobretot, al desenvolupament de coneixements pràctics sobre estalvi energètic.

El vicepresident ha explicat durant la reunió que «la metodologia 50/50 augmenta la consciència energètica dels usuaris del centre educatiu, els involucra activament en accions d’estalvi energètic i les prestacions econòmiques obtingudes es divideixen a parts iguals entre els usuaris dels edificis i l’administració local que paga les factures. La transició energètica també passa per l’educació i, amb aquestes accions, conscienciam encara més de la necessitat d’apostar per reduir el consum energètic, millorar l’eficiència i ampliar l’ús d’energies renovables».

«Des del Govern estam cercant i implantant totes les mesures possibles per tal de poder avançar en l’estalvi energètic. L’eficiència energètica ens ha de dur cap a la sobirania energètica de les Illes Balears, un dels grans reptes d’aquest Govern. Plans com aquests ens ajuden a seguir fent passes per assolir un dels objectius clau d’aquest Govern de coalició com és la democratització de l’energia», ha dit Yllanes, al temps que ha explicat que «l’impuls de projectes 50/50 en col·legis públics d’educació primària i infantil permetran una conscienciació de la ciutadania en general i sobretot dels alumnes de les escoles».

En aquest sentit, el vicepresident ha indicat que «és important que aquest projecte tengui una repercussió social i que sigui vist per la ciutadania com un projecte compacte, no com accions individuals de diverses escoles de les Illes Balears. Eivissa és idònia per iniciar un projecte pilot 50/50, adreçat a les administracions locals de l’illa d’Eivissa, i, en funció del grau de acceptació i repercussió, fer-ho extensible a les altres illes en convocatòries futures».

Per la seva banda, el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha recordat que «la planificació de les actuacions encaminades a subministrar la demanda energètica futura a cada una de les Illes Balears, tant amb fonts d’energia convencionals com amb renovables, i, alhora, impulsar l’estalvi i la racionalització de l’ús de l’energia en cadascun dels sectors econòmics per tal de minimitzar, en la mesura que es pugui, l’increment de la demanda d’energia, és un dels objectius en què hi treballam des d’aquesta Conselleria». «Aquests projectes són molt importants, no tant per l’efecte immediat sobre la demanda d’energia, sinó pel grau de penetració de les bones pràctiques a la societat. Tota la comunitat educativa, docents, alumnat i famílies participaran del projecte, i això provoca un efecte dominó perquè tothom redueixi la demanda energètica i millori l’eficiència», ha afegit.

Així mateix, ha recordat que «la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, en l’article 77 estableix que l’administració educativa ha de promoure la conscienciació sobre el canvi climàtic en tots els nivells educatius obligatoris i no obligatoris, inclòs l’àmbit universitari, i per aquest motiu nosaltres com a institució hem de posar totes les facilitats sobre la taula».

D’acord amb les estadístiques energètiques de les Illes Balears, el consum d’energia elèctrica per habitant desglossat per illes és de 4,76 MWh/hab a Mallorca, 5 MWh/hab a Menorca, 5,81 MWh/hab a Eivissa i 4,98 MWh/hab a Formentera. A més, l’increment del consum elèctric en el període 2015-2019 per illes ha estat de 5,58 % a Mallorca, 5,11 % a Menorca, 9,93 % a Eivissa i 6,26 % a Formentera. Respecte al desenvolupament d’energies renovables, la potència de les instal·lacions de producció mitjançant energies renovables, en servei i en tràmit, és de 430 MW a Mallorca, 92,2 MW a Menorca, 5,7 MW a Eivissa i 3,8 MW a Formentera.

Per tant, segons aquestes dades, Eivissa és on el consum elèctric per habitant és el més alt respecte a les altres illes i també on la demanda elèctrica és la que més creix, a més a més de ser l’illa amb menys penetració d’energies renovables, per la qual cosa es considera adient dur a terme una intensificació de les accions sobre l’eficiència energètica a Eivissa.

Cal assenyalar que, per mitjà de l’Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2021, es va autoritzar la tramitació de la convocatòria per al pagament anticipat, sense garantia, del 100 % de l’import dels ajuts prevists a la convocatòria pública de subvencions per a la realització d’aquests plans d’acció per a l’aplicació de la metodologia 50/50 en col·legis públics d’educació primària i infantil d’Eivissa dirigida a l’administració local.