LOGO CAIB
Contingut
23 octubre 2021Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Foto noticia

El Govern posa en marxa un borsí de policies locals interins per pal·liar la manca d'efectius als municipis de Balears

El Butlleti Oficial de les Illes Balears publica avui una convocatòria per constituir una borsa temporal de policies locals interins, posada en marxa per la conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat. 

L’objectiu és ajudar a pal·liar la manca de policies locals que pateixen els municipis de les illes i minvar la càrrega de feina dels efectius, derivada de les necessitats dels municipis petits per cobrir les places vacants, de les restriccions pressupostàries que limitaven la reposició d’efectius, de l’increment de la població en època estiuenca i de la problemàtica específica derivada de la crisi sanitària. Tot plegat, es pretén mitigar mitjançant una borsa que tendrà una vigència de tres anys sense perjudici que es pugui prorrogar per raons d’urgència. 

Els participants seleccionats seran nomenats funcionaris interins de la categoria de policia per prestar serveis en els ajuntaments de les Illes Balears que tenguin necessitats urgents d’efectius policials per exercir les seves competències. La selecció dels aspirants que formen part de la borsa es farà entre les persones que superin o tenguin ja superat el curs de capacitació. 

En aquest sentit, el Govern també ha aprovat la posada en marxa d’una convocatòria descentralitzada anual del curs de capacitació per a policies locals, que han de superar els aspirants del procediment extraordinari per formar part de la borsa. D’acord amb la distribució inicial, aquest curs oferirà 34 places a l’illa de Mallorca, 34 places a l’illa d’Eivissa, on també es podran presentar els aspirants de Formentera, i 34 places a l’illa de Menorca. Aquesta edició descentralitzada del curs de capacitació es farà sempre que hi hagi un mínim d’aspirants, que serien 12 a Eivissa-Formentera i 10 a Menorca

En qualsevol cas, s’incorpora una important mesura per evitar la mobilitat del personal de les plantilles de policia d’uns municipis a altres, de manera que els funcionaris de carrera del cos de policia local no podran sol·licitar la seva participació en la borsa. Es pretén evitar així que els municipis petits o l’illa de Formentera, per exemple, es quedin amb places sense cobrir per la mobilitat de places. A més a més, els aspirants han d’indicar l’illa a la qual opten i només poden triar-ne una.

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha destacat que estam davant una convocatòria “molt important perquè si bé no suposa la resolució definitiva de la manca de policies locals, ajudarà de manera efectiva sobretot a aquells municipis petits i zones determinades on la manca d’efectius és més agreujada”.