LOGO CAIB
Contingut
22 gener 2019| <9ªL> Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Foto noticia

Govern i Consell de Menorca presenten el Full de Ruta per a arribar al 85% d’energies renovables a Menorca

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, juntament amb la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, han presentat avui matí el Full de Ruta per aconseguir que l’any 2030 el 85 per cent de l’energia renovable que es consumeix a Menorca procedeixi de fonts renovables. Aquest pla planteja les accions necessàries per assolir aquest objectiu, marca un calendari i especifica els agents que han d’intervenir.
 
Marc Pons ha destacat que “el Full de Ruta fa un plantejament molt ambiciós, però factible”, que implica els següents avanços:
 • Passar d’un model altament contaminant a un model lliure d’emissions.
 • Diversificar la producció d’energia a Menorca.
 • Crear un nou segment econòmic a partir d’un sector industrial vinculat a la producció i venda d’energia.
 • Reducció dels costos de generació energètica.
 • Adaptabilitat als avanços tecnològics.
 
El Full de Ruta ja s’ha remès a la Comissió Europea com un document de treball, i inclou, per una banda, deu actuacions clau.
 

1.Desenvolupament d’energies renovables a l’àrea de Milà.
Existeix un projecte per a instal·lar una àrea de generació renovable a través de la hibridació eòlica, fotovoltaica i biogàs amb una potència prevista d’entre 18 i 20 MW.
 
2. Instal·lació de parcs fotovoltaics.
Desplegament de parcs fotovoltaics a les zones que haurà designat el Consell de Menorca a través de la zonificació del nou Pla Territorial.
 
3. Bateries d’emmagatzematge.
Instal·lació d’equipaments poder acumular a gran escala l’energia produïda a Menorca en hores de sobreproducció de renovables.
 
4.Autoconsum en edificis.
Implantació massiva d’aquest model de generació energètica permetrà suplir una part important de la demanda, a més d’implicar a la població en la penetració d’energies renovables

5. Renovables en entorns urbans.
Instal·lació de plaques fotovoltaiques als aparcaments públics, en primer lloc. Amb això s’aconseguirà aprofitar la superfície utilitzada per les places d’estacionament per a generar electricitat, reduint de forma important la necessitat de consumir sòl rústic.A més, es contemplen actuacions en entorns urbans ja consolidats, com la generació d’energia undimotriu al port de Ciutadella o altres projectes similars que puguin aparèixer.

6. Programa EuroPACEs Menorca.
Els propietaris de locals, habitatges i edificis disposaran de finançament per a poder dur a terme reformes i rehabilitacions encaminades a millorar l’aïllament i millorar l’eficiència energètica.
 
7. Mobilitat elèctrica i infraestructura de càrrega.
És fonamental disposar d’una bona infraestructura de càrrega. A través de 3 línies de subvenció de l’Impost de Turisme Sostenible, es desplegarà una xarxa suficient a Menorca.
 
8. Implantació de Smart Grids.
És fonamental que la gestió del sistema elèctric es faci de forma pràcticament automàtica, fet que requereix la transformació de les xarxes actuals a intel·ligents.
 
9. Mercats locals d’energia.
Es pretén fer servir a Menorca de laboratori probes per analitzar les innovacions tecnològiques i regulatòries necessàries per a fer possible la transició energètica.
 
10. Oficina d’impuls Menorca 2030.
Aquesta oficina tindrà les funcions d’assessorament de la població en matèria d’energia renovable i eficiència energètica. Això inclou tràmits, canalització de subvencions i assessorament tècnic.
 
L’execució d’aquestes actuacions principals, juntament amb altres mesures incloses al Full de Ruta, es divideixen en tres fases.
 
FASE 1: 2020
 • Enllaç elèctric amb Mallorca operatiu (35 MW de capacitat operativa).
 • 15 per cent de cobertura elèctrica amb renovables.
 • Desplegament d’electrolineres i punts de càrrega ràpida de vehicles elèctrics en marxa.
 
FASE 2: 2025
 • Doble enllaç elèctric amb Mallorca operatiu (100 MW de capacitat operativa)
 • 35% de cobertura de la demanda elèctrica amb renovables.
 • La Central tèrmica de Maó ja utilitza gas natural i funciona com a reserva.
 • La xarxa de punts de càrrega completament desplegada.
 • 15 per cent de reducció dels combustibles fòssils en el transport terrestre.
 • 15 per cent de reducció del consum de fòssils per a usos tèrmics en sectors serveis, residencial i industrial.
 • 2 per cent de reducció del consum de gasoil tipus B en el sector primari
 
FASE 3 – 2030
 • 85% de cobertura amb renovables.
- 300 MWp fotovoltaica.
- 10 MW eòlica.
- 30 MW fotovoltàica per autoconsum a entorns urbans.
- Biomassa.
- Energia undimotriu.
- Bateries d’emmagatzematge (650 MWH).
 
El conseller Marc Pons ha destacat que “les grans xifres de la Fase 2030 estan obertes i permeten dibuixar l’horitzó a assolir. La possibilitat que les tecnologies aportin altres solucions pot modificar el Pla, sempre i quan aquestes mesures s’integrin en el model propi de Menorca i siguin coherents amb l’esperit de l’Estratègia 2030 i comptin amb el suport de la societat”.

L’aplicació de les mesures incloses al Full de Ruta suposaran una mobilització d’inversió aproximada d’uns 600 milions d’euros, entre sector públic i privat. Requereix la implicació de totes les administracions (Comissió Europea, Govern central, Govern balear, Consell de Menorca i Ajuntaments) i també del sector privat. De fet, el document que avui s’ha presentat compta amb el recolzament de diferents administracions, d’entitats relacionades amb el sector energètic i de canvi climàtic, i d’empreses i associacions empresarials.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat ha remarcat la importància del document que s’ha presentat. “Posam damunt la taula un canvi de paradigma complet per l’illa. Un avanç, una passa endavant valenta, un canvi cap a millor. És un pla que requereix dels esforços i la implicació de tots, sector públic i privat, administracions petites i més grans, agents socials i polítics. És el moment de fer un nou pacte social cap a la sostenibilitat i cap a un nou model energètic més sostenible, net i respectuós”, ha afirmat.

(S'adjunta un document en format .pdf amb la presentació del Full de Ruta)