LOGO CAIB
Contingut
17 març 2020Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Foto noticia

Agricultura aclareix al sector com mantenir l’activitat agroalimentària i l’abastiment normals

La conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha enviat un circular al sector agroalimentari de les Balears per clarificar alguns aspectes amb relació a l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. La circular s'ha fet arribar a totes les explotacions agràries i ramaderes, i a les cooperatives agroalimentàries de les Balears.

Es tracta d'un document per aclarir alguns aspectes amb relació al desenvolupament de les activitats necessàries per al sector de l'agricultura, la ramaderia i el sector agroalimentari. Està previst enviar una circular dirigida també al sector pesquer. Es tracta d'un protocol de recomanacions o instruccions que s'aniran actualitzant.

La circular deixa clar que, d’acord al Reial Decret, el subministrament d'aliments és una activitat essencial, que s'ha de garantir, especialment en un estat d'emergència sanitària com l'actual. Es tracta d'oferir a la població l'accés a totes les fonts possibles d'aliments segures i suficients. També aclareix que s'ha de garantir el funcionament de tota la cadena alimentària, des de la producció fins al subministrament d'aliments. Això inclou centres de producció, establiments comercials de venda al consumidor, magatzems, centres logístics i mercats en destí, així com granges, llonges, fàbriques de pinsos per alimentació animal i escorxadors. Tots són part essencial de garantia d'aquest servei.

La circular apel·la també a la responsabilitat de tots els agents de la cadena de valor de l'alimentació, a l'hora de garantir l'abastiment de productes frescs a la població de les Balears. A la vegada també se'ls demana una especial protecció en el desenvolupament de la seva activitat, per evitar contagis. Això implica identificar les persones treballadores i punts crítics, on existeixin majors possibilitats de transmissió o contagi.

 

A les explotacions agràries i ramaderes

Es considera activitat agrària o ramadera tota aquella que es desenvolupi a una explotació inclosa al registre d'explotacions corresponents. Per això, tant els propietaris com els treballadors podran continuar amb la seva activitat normal, i han de prendre les màximes precaucions. S'ha de garantir l'entrada i la sortida dels titulars i treballadors des de i cap a qualsevol zona. En cas que un ramader o membre de la seva família doni positiu en COVID-19, es demanarà a l'autoritat competent que es facilitin les condicions per tal què la granja pugui seguir en funcionament.

Els titulars de les explotacions han de dur la documentació identificativa. La circular deixa clar que està permès el desplaçament amb tractors o qualsevol altra maquinària agrícola per les vies públiques autoritzades, també per anar a les estacions de servei. En el trajecte cap o des de les explotacions, el propietari podrà anar acompanyat del cotitular, cònjuge, persona que tingui la condició d'ajuda familiar i/o treballadors de l'explotació.

El Reial Decret permet als agricultors i ramaders transportar i vendre els aliments als llocs de consum, i permet la distribució dels aliments des de l'origen fins als establiments comercial de venda al consumidor. Això inclou també mercats setmanals i estacionals, segons l'Acord del Consell de Govern, de 13 de març de 2020. També està garantida l'activitat de venda de subministraments, com fitosanitaris, llavors, i d'altres, per al desenvolupament de l'activitat.

 

A les cooperatives agroalimentàries

La suspensió d'obertura al públic no afecta les cooperatives agroalimentàries, que, a la vegada, hauran d'establir i complir els protocols per evitar el contagi als treballadors, socis o a tercers. Els magatzems i botigues de subministraments agroalimentaris o d'aliments poden estar oberts perquè es consideren establiments d'alimentació i de provisió de productes per a la producció d'aliments. El transport de mercaderies de tipus alimentari és de màxima prioritat, i es garanteix per totes les vies possibles. Fins i tot, amb mesures especials si fos necessari.

 

Als treballadors per compte aliè

Cal comprovar l'absència de simptomatologia. En cas de campanyes temporals agràries, comprovar la procedència dels treballadors, i en cas que hi hagi la possibilitat d'haver tingut contacte amb una persona afectada per la malaltia, endarrerir la incorporació a la feina. Establir mesures de prevenció i controls per les persones amb especial sensibilitat i incidència amb la malaltia.