LOGO CAIB
Contingut
14 desembre 2020Conselleria de Mobilitat i Habitatge

CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN DECLARA D’INTERÈS AUTONÒMIC EL PROJECTE DEL TRAMVIA PER ACCELERAR-NE LA TRAMITACIÓ CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN DECLARA D’INTERÈS AUTONÒMIC EL PROJECTE DEL TRAMVIA PER ACCELERAR-NE LA TRAMITACIÓ

\ L’objectiu és garantir que encaixa en els terminis dels fons de recuperació europeus, que fixen un període de 6 anys per a la seva execució

\ La declaració afecta els tres trams: Palma-Aeroport, Can Pastilla-Arenal de Llucmajor i la línia entre el centre de Palma i Son Espases


El Consell de Govern ha acordat declarar d’interès autonòmic el projecte del tramvia de Palma a l’aeroport, Platja de Palma i Hospital Universitari de Son Espases amb l’objectiu d’accelerar la tramitació administrativa i ambiental que requereix, possibilitat que permet la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears.

Aquesta declaració suposa, en termes generals, la reducció a la meitat dels tràmits i s’ha adoptat per tal de garantir que els terminis d’execució del projecte tramviari encaixen en els calendaris de la Unió Europea per als projectes que es podran finançar amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya acordat amb la Comissió Europea i aprovat pel Consell de la Unió Europea.

El projecte del tramvia (amb els seus tres trams) encaixa en els objectius de transició energètica de la Unió Europea (Pacte Verd o Green Deal), que són els que inspiren els fons de recuperació que s’han acordat crear per a la recuperació econòmica davant la crisi creada per la COVID-19, anomenats Next Generation EU. Aquests fons es canalitzaran a través dels Plans Nacionals de Recuperació i Resiliència abans esmentats, acordats amb cada estat.

Els projectes que s’executin a l’empara d’aquests fons han d’estar executats en un termini màxim de 6 anys des de la seva aprovació, que s’espera que es produeixi a principis de 2021.

Per això, el Govern de les Illes Balears vol assegurar que un projecte estratègic com el del tramvia podrà complir amb aquests terminis d’execució i, per tant, disposar del finançament europeu per poder-lo dur a terme. Per aquest motiu, s’ha acordat la declaració de l’interès autonòmic del conjunt del projecte per accelerar la tramitació administrativa i ambiental tant dels estudis informatius com de cada un dels projectes.

El projecte del tramvia, que està inclòs en el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears, aprovat el maig de 2019, està integrat per tres trams. El tram I és el comprès entre l’estació Intermodal i l’aeroport, el tram II va de Can Pastilla fins a s’Arenal de Llucmajor i el III és el de la línia a Son Espases.

La tramitació dels projectes es troba en fases diferents i la declaració d’interès autonòmic en permetrà l’acceleració:

* Tram Plaça Espanya – Aeroport: en el BOIB núm. 191 (7 de novembre) es va publicar la resolució d’aprovació definitiva de l’estudi informatiu, que estava pendent des de maig 2011. Ara ja s’està treballant per a la licitació de la redacció del projecte bàsic.

* Tram Can Pastilla – Platja de Palma: el Consell d’Administració d’SFM ha adjudicat (19/11/2020) el contracte per a la redacció de l’estudi informatiu d’aquest tram, que es preveu tenir enllestit en un màxim de 5 mesos.

* Tram Plaça Espanya – Son Espases: el resultat de l’estudi d’alternatives elaborat ha valorat com a proposta més adequada la de fer una connexió en superfície, en mode tramviari, des de la plaça Espanya fins a Son Espases a través del corredor del tren de Sóller, a través dels carrers Eusebi Estada i Concòrdia. Aquest estudi d’alternatives és la base de l’estudi informatiu que s’ha elaborat i que ja s’ha enviat a la Comissió Balear de Medi Ambient per iniciar tràmits de cara a la seva aprovació inicial i a l’exposició pública corresponent. Es preveu un termini de 4-6 mesos per a la seva aprovació definitiva.