LOGO CAIB
Contingut
24 maig 2021Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Reactivació econòmica: CONSELL DE GOVERN: S'AMPLIA LA LÍNIA DE CRÈDITS ISBA PER A 2021 FINS A 100 MILIONS D’EUROS DE FINANÇAMENT A L’ABAST DE PIMES I AUTÒNOMS CConsell de Govern

Foto de noticia

Reactivació econòmica: CONSELL DE GOVERN: S'AMPLIA LA LÍNIA DE CRÈDITS ISBA PER A 2021 FINS A 100 MILIONS D’EUROS DE FINANÇAMENT A L’ABAST DE PIMES I AUTÒNOMS

\ Del primer tram, de fins a 50 milions d'euros per al primer semestre, la línia s’amplia en 50 més i es prorroga fins a final de novembre
\ Des de l’inici de la pandèmia, les línies del Govern i ISBA han ajudat 2.500 empreses i s’ha ajornat el retorn de préstecs a més de 1.000


El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha aprovat una ampliació de la línia impulsada pel Govern i la societat de garantia recíproca ISBA SGR per a 2021 destinada a injectar liquiditat i finançar inversions a petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms per pal·liar els efectes de la crisi provocada per la COVID-19, de manera que el finançament que es posa a l’abast del teixit empresarial, inicialment de fins a 50 milions d’euros, augmenta fins a 100 milions d’euros.

Aquesta ampliació, d’acord amb la previsió inicial del Govern, incrementa en 50 milions el finançament destinat a pimes i autònoms a través d’aquesta línia d’avals per accedir a crèdit bancari en condicions molt avantatjoses, la qual comptava amb un primer tram per al primer semestre, i prorroga la convocatòria fins al proper 30 de novembre. L’acord reforça el suport a pimes i autònoms que suposen les línies de finançament d’ISBA per fer front a l’impacte econòmic derivat de la COVID-19.

Des de l’inici de la pandèmia, les línies de finançament impulsades pel Govern i ISBA han ajudat 2.506 pimes i autònoms a totes les illes, amb un volum de finançament aprovat de 208,9 milions, durant el període a partir del 17 de març de 2020, amb la posada en marxa de la línia extraordinària COVID-19, i fins a aquesta darrera setmana.

Així mateix, en aquest període, s’ha aprovat l’ajornament de la devolució de 90,5 milions a 1.010 pimes i autònoms que han demanat allargar els terminis de retorn dels préstecs, tant anteriors com dels concedits l’any passat per fer front a la crisi de la COVID-19, atès que s’ha facilitat aquesta mesura addicional de suport. Del total, enguany ja s’ha ajornat la devolució de 55,9 milions a 569 pimes i autònoms.

Pel que fa a l’accés a nous crèdits, mitjançant l’actual línia per a 2021, des de principi d’any, s’han aprovat operacions d’aval per un import de 40,7 milions a 517 empreses i autònoms. Enguany, s’estan incrementant les operacions per finançar noves inversions empresarials i projectes d’innovació tecnològica, les quals ja representen gairebé el 35 % del total de les operacions aprovades. Malgrat que la demanda principal continua sent de liquiditat, s’està registrant un increment significatiu dels projectes d’inversió, tenint en compte que l’any passat varen representar un 8 % del total del finançament.

La línia per a 2021 permet a pimes i autònoms obtenir préstecs de fins a 300.000 € per a aportacions de liquiditat i de 750.000 € per finançar inversions. Es tracta de préstecs fins a 8 anys (fins a 15 anys per a inversions) i amb carències de fins a 24 mesos, marge inicial que permet començar a retornar-los l’any 2023.

A més, enguany s’ofereix un tram especial COVID-19, de crèdits de fins a 70.000 €, adreçat als sectors més afectats per les mesures derivades de la pandèmia i que amplia les facilitats per accedir-hi, ja que, per primera vegada, permet a les pimes obtenir préstecs sense haver d’aportar garanties personals dels seus socis i, en el cas dels autònoms, sense haver de comprometre el seu patrimoni personal.

De mitjana, el Govern ajuda de manera directa pimes i autònoms amb més de 7.000 € a cada operació de crèdit, ja que assumeix el pagament dels interessos quasi en la seva totalitat i el cost dels avals, i facilita l’accés al finançament bancari en condicions molt avantatjoses a les empreses, les quals obtenen devers 80.000 € de mitjana en les operacions de préstecs, avalades pel Govern i ISBA al 100 %.

En la distribució per illes, del total d’operacions aprovades durant la pandèmia, i a partir de la demanda existent, la major part recau a Mallorca, amb 173,6 milions a 2.067 pimes i autònoms per a crèdits i amb l’ajornament de pagament de 72,2 milions a 831 empreses. A Menorca s’han aprovat 20,5 milions per a 235 pimes i autònoms en nous préstecs i l’ajornament de pagament de 6 milions a 65 empreses, mentre que a Eivissa i Formentera s’han aprovat 14,8 milions per a 204 pimes i autònoms en nous crèdits, i s’ha ajornat la devolució de 12,3 milions més a 114 pimes i autònoms.

Durant l’any passat, en el context marcat per la pandèmia, les Illes Balears varen liderar en l’àmbit estatal l’increment del finançament facilitat a pimes i autònoms a través de la societat de garantia respecte de l’any 2019, un augment que va triplicar l’activitat de l’any anterior en el cas d’ISBA (+220 %) a les illes i que va duplicar l’increment de mitjana d’aquestes entitats al conjunt de comunitats autònomes (+93 %).

Amb l’ampliació aprovada mitjançant aquest acord, el Govern destina 8 milions d’euros a cobrir aquests costs derivats de les ajudes i permet la injecció de fins a 100 milions a pimes i autònoms. Aquesta actuació està cofinançada per la Unió Europea amb el Fons REACT-UE, com a part de la resposta de la UE a la pandèmia de la COVID-19 en el marc del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.

Tant les sol·licituds d’avals per accedir a crèdits com les peticions d’allargament dels terminis de devolució dels préstecs i les extensions de les carències es poden tramitar de manera telemàtica al lloc web www.isbasgr.es. Les línies ISBA s’adrecen a autònoms i pimes, empreses de fins a un màxim de 250 treballadors amb una xifra de negoci anual no superior a 50 milions d’euros que tenen activitat —domicili social o ubicació de centres productius— a les Balears.