10 d’octubre 2022 <10aL>Conselleria d'Afers Socials i Esports

CONSELL DE GOVERN: PUBLIQUEN EL PROGRAMA DE CONVIVÈNCIA PER GARANTIR LA PRÀCTICA ESPORTIVA SEGURA EN LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA CConsell de Govern

CONSELL DE GOVERN: PUBLIQUEN EL PROGRAMA DE CONVIVÈNCIA PER GARANTIR LA PRÀCTICA ESPORTIVA SEGURA EN LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

\ El programa de convivència estableix protocols d’actuació contra l’assetjament en l’àmbit esportiu

\ La Conselleria d’Afers Socials i Esports oferirà la formació adequada per impulsar la coordinació amb les federacions
 
El Consell de Govern s’ha donat per assabentat del «Programa de convivència per garantir la pràctica esportiva segura en la infància i l’adolescència», elaborat per la Conselleria d’Afers Socials i Esports des de la Direcció General d’Esports. És un instrument a l’abast del teixit esportiu de les Illes Balears, tant federacions i entitats esportives com professionals i voluntaris que duen a terme activitats esportives, amb la finalitat de garantir els entorns esportius saludables.

Ha d’esdevenir una ajuda en la detecció i l’actuació davant situacions d’assetjament i de qualsevol tipus de violència en la infància i l’adolescència en l’àmbit esportiu a partir dels protocols d’actuació que se’n derivin i que tot el teixit esportiu haurà de desenvolupar en funció de les característiques i particularitats de cada cas concret, i aplicable a tota l’activitat, tant interna com externa, desenvolupada en l’entorn esportiu.

El responsable de la implementació d’aquesta política de protecció i bon tracte recau en la figura de la persona coordinadora de convivència, que esdevindrà la persona referent per gestionar les actuacions davant possibles situacions de violència.

En un termini de catorze dies des de la comunicació o detecció del possible cas de violència, la comissió de protecció haurà d’elaborar un informe sobre la incidència investigada que recollirà les conclusions, les circumstàncies observades i les mesures disciplinàries oportunes proposades. Durant l’aplicació, el control i el seguiment de les mesures, també es proposaran mesures preventives per al desenvolupament integral i el suport a les persones. A partir d’aquí, s’ha de desenvolupar un procés de restauració de convivència.

Aquest programa és un document de consulta viu, subjecte a canvis, revisable, que s’actualitzarà a mesura que es publiquin les normatives, tant autonòmiques com estatals, que el desenvolupin.

La Conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de la Direcció General d’Esports, oferirà la formació adequada a la figura de les persones coordinadores de convivència de les federacions i també facilitarà assessorament i formació a les federacions esportives, les quals han de donar suport a les entitats, els clubs i les persones implicades i acompanyar-los.

Aquest programa ja es va presentar en la darrera Comissió contra la Violència a l’Esport de les Illes Balears.