LOGO CAIB
Contingut
13 juny 2022Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CONSELL DE GOVERN: ES DESTINEN 13 MILIONS D’EUROS PER A LA NOVA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS SOIB REACTIVA 2022 CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: ES DESTINEN 13 MILIONS D’EUROS PER A LA NOVA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS SOIB REACTIVA 2022

\ Els contractes tindran una durada de sis mesos i els projectes es començaran a executar a partir del mes de novembre
\ El programa beneficiarà més de 800 persones dels col·lectius prioritaris, com són els joves i les persones aturades de llarga durada

 

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, ha aprovat una nova convocatòria de subvencions, «SOIB REACTIVA 2022», que amb un pressupost de 13 milions d’euros permetrà contractar més de 800 persones dels col·lectius amb més dificultats d’inserció en el mercat laboral.

La nova convocatòria, que arriba a la tercera edició, regula la concessió de subvencions destinades a finançar projectes que incloguin i fomentin la contractació de joves i de persones en situació de desocupació de llarga durada per tal que puguin mantenir les seves competències professionals i millorar l’ocupabilitat.

Poden acollir-se a aquest programa d’ajuts els ajuntaments i els consells insulars, com també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, i a més, en aquesta convocatòria s’hi afegeixen les mancomunitats. Aquests ajuts permetran sufragar els costs salarials totals dels treballadors i treballadores que contractin. La durada dels contractes serà de sis mesos, a jornada completa.

El programa s’estructura en dues línies d’ajuda d’acord amb les peculiaritats del col·lectiu al qual s’adreça:
Línia 1. Per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30.
Línia 2. Adreçada a persones desocupades de 30 anys o més, aturades de llarga durada.

Aquesta contractació pública disposarà d’un pressupost de 13 milions d’euros i assignarà la meitat de l’import a cada línia. La distribució es farà entre tots els municipis i illes, en funció del col·lectiu i l’àmbit territorial, segons les dades de l’atur registrades en l’Observatori del Treball de les Illes Balears. Així mateix, per tal d’assegurar la cobertura, s’ha establert un import mínim i màxim de crèdit per entitat.

Les entitats interessades a participar-hi han de presentar un projecte que ha d’incloure obligatòriament les dues línies i que s’haurà d’executar dins el període comprès entre el dia 1/11/2022 i el dia 31/08/2023.

El finançament d’aquesta nova convocatòria anirà a càrrec dels fons provinents de l’Estat a través de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals. Els anys 2020 i 2021 SOIB REACTIVA ha sumat una inversió de 30.250.661 €,
de la qual s’han beneficiat 3.487 persones de les Illes.

«SOIB REACTIVA 2022» és la continuació del programa llançat el novembre de 2020 pel Govern, dins el Pla de Xoc per a l’Ocupació, amb l’objectiu de donar una resposta d’emergència a la situació laboral de les Illes Balears a conseqüència de la pandèmia i que va continuar el 2021.

Així mateix, s’inclou en el nou Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2022-2025 (POQIB), concretament, en la prioritat de Creació d’oportunitats d’experiència professional, adreçada a col·lectius i persones d’atenció prioritària, com són els joves i les persones desocupades de llarga durada.

Finalment, la convocatòria queda emmarcada com a actuació pròpia de les Illes Balears en el darrer Pla Nacional de Xoc per a l’Ocupació Juvenil, i en el pla «Reincorpora-T», per prevenir i reduir l’atur de llarga durada.