LOGO CAIB
Contingut
26 juliol 2021Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CONSELL DE GOVERN: EL SOIB DESTINARÀ 700.000 EUROS A BEQUES FORMATIVES PER A DESOCUPATS MAJORS DE 30 ANYS QUE SIGUIN ALUMNES D’ESPA I FP CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL SOIB DESTINARÀ 700.000 EUROS A BEQUES FORMATIVES PER A DESOCUPATS MAJORS DE 30 ANYS QUE SIGUIN ALUMNES D’ESPA I FP

\ La convocatòria s’adreça a un dels col·lectius amb especials dificultats d’inserció en el mercat de treball, per al període 2021-2022
\ La iniciativa permetrà oferir el suport econòmic a les persones beneficiàries, per tal d'incentivar i assegurar la finalització dels cursos


El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, la convocatòria informativa de beques adreçada a persones treballadores desocupades majors de 30 anys que cursin segon, tercer i quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA) o cicles de formació professional presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB. En concret, el SOIB disposarà de 700.000 € per concedir beques per assistència a determinades accions formatives a l’àmbit educatiu durant el període 2021-2022.

La convocatòria de beques es dirigeix a les persones majors de 30 anys que hagin estat inscrites com a demandants d’ocupació desocupades durant almenys 4 mesos en els últims 6 anteriors a l'acció formativa en el SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació.

És la tercera vegada que es convoquen aquest tipus d'ajuts, que tenen per objectiu incidir sobre col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el mercat de treball. Es tracta d'una aposta per la requalificació i per la formació ocupacional a través d'un ajut econòmic que, en aquest cas, s'ha previst que equivalgui a 426 euros per mes. La quantitat final que s’ha de percebre variarà en funció de si són alumnes d'ESPA o s'han matriculat en un cicle de formació professional.

Mitjançant aquestes beques formatives, es pretén incentivar el retorn al sistema educatiu de les persones desocupades que van abandonar de manera primerenca els estudis i que no disposen del títol d'educació secundària obligatòria (ESO) o que volen reincorporar-se al sistema educatiu estudiant algun cicle d’FP de grau mitjà o superior. Igualment, també es vol augmentar la probabilitat d'acabament amb èxit d’aquests estudis alhora que se’n redueix l'abandonament per causes econòmiques.

La convocatòria està inclosa en el Pla Anual de Política d’Ocupació de 2020, com a Programa Propi SOIB Ajuts Programa de Segona Oportunitat Formació de col·lectius de difícil inserció i dona resposta als objectius estratègics de l’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació i a les prioritats, línies d’actuació i accions del Pla d'Ocupació de Qualitat de les Illes Balears.