LOGO CAIB
21 març 2022 Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CONSELL DE GOVERN: EL SOIB DESTINA 12 MILIONS D’EUROS PER A PROGRAMES MIXTS D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL SOIB DESTINA 12 MILIONS D’EUROS PER A PROGRAMES MIXTS D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

\ El Servei d’Ocupació augmenta la dotació econòmica, la qual cosa permetrà que se’n beneficiïn més de 600 persones a les Illes Balears
\ El programa, que és cofinançat amb fons europeus, permetrà a l’alumnat fer compatible la formació amb una pràctica professional


El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, ha autoritzat una inversió de 12 milions d’euros per al programa SOIB Ocupació i Formació 2022, que, per tercera vegada, s’unifica amb dues línies d’ajuts que beneficiaran més de 600 persones a les Illes Balears.

La convocatòria inclou dues línies d’ajuts. La primera, dotada amb 6 milions, es destinarà a joves desocupats majors de 16 anys i menors de 30 anys, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i, la segona línia, també de 6 milions, s’adreça a persones desocupades de 30 anys o més.

Aquesta iniciativa està finançada amb fons de la Conferència Sectorial i pot estar cofinançada per la Unió Europea, a través del FSE+, per al període 2021-2027.

L’objecte del programa és subvencionar projectes de formació dual, que inclouen un conjunt d’accions i iniciatives mixtes, formatives i d’ocupació, que permetran adquirir les competències professionals i aptituds necessàries per a la inserció laboral de l’alumnat-treballador contractat. Per això, s’estructuren en ensenyaments específics de formació i pràctica professional en un context real de feina.

Poden presentar projectes els organismes autònoms de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les entitats locals i els seus organismes, els consorcis i les fundacions del sector públic, estatal, autonòmic i local, així com associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre del tercer sector d’acció social. La concessió de les subvencions es durà a terme en règim de concurrència competitiva.

La contractació de l’alumnat-treballador, que farà feina en projectes d’interès general o social, es podrà fer fins al 15 de desembre d’enguany i tindrà una durada  d’entre 6 i 12 mesos.

D’aquest programa de formació dual, des de 2016 fins a 2021, ja se n’han beneficiat més de 2.000 persones.