LOGO CAIB
Contingut
1 agost 2022Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN CREA LA FUNDACIÓ ILLES BALEARS D’ACCIÓ EXTERIOR CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN CREA LA FUNDACIÓ ILLES BALEARS D’ACCIÓ EXTERIOR

\ L’acord autoritza prèviament l’extinció del consorci Centre Balears Europa

\ Assoleix l’objectiu d’afavorir una gestió més àgil de l’ens


El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns la transformació del Centre Balears Europa en una fundació de nova creació del sector públic instrumental autonòmic, la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior, adscrita a la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears.

La creació de la nova fundació, d’acord amb la reestructuració prevista, assoleix l’objectiu d’afavorir una gestió més àgil de l’ens i com a suport i reforç de l’acció exterior i de la gestió de fons europeus de les Illes Balears.

Entre les seves finalitats, la fundació prestarà assistència i suport a les direccions generals competents en acció exterior i fons europeus, en els seus respectius camps, en l’enfortiment institucional de les Illes Balears, el foment de la seva economia social i productiva, el seu desenvolupament sostenible i la promoció de totes les accions que impulsin l’acostament i la cohesió de les Illes Balears amb la seva realitat europea i mediterrània, defensant la seva idiosincràsia i interessos davant les institucions de la UE, difonent els valors europeus davant la societat balear i fomentant les relacions amb altres territoris de la conca mediterrània.

Així mateix, fomentarà i donarà suport a aquestes direccions generals en accions i programes destinats a reforçar la presència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l’exterior i a la promoció dels seus interessos en el territori de l’Estat i en la resta del món, especialment en els estats i territoris amb els quals es mantenen vincles i llaços especials per raons històriques, culturals, lingüístiques, econòmiques o de naturalesa anàloga a aquests.

A més, també prestarà el suport material i tècnic i l’assistència necessària per al funcionament de la direcció general competent en acció exterior, així com el suport a les direccions d’acció exterior i fons europeus en la definició d’un sistema de governança eficaç per a la canalització d’inversions transformadores i projectes estructurals en l’àmbit dels fons europeus, el reforç de la capacitat administrativa per a l’accés als fons europeus, la potenciació de la col·laboració publicoprivada, i l’assessorament i l’acompanyament al sector privat en iniciatives d’interès socioeconòmic.

La Fundació Illes Balears d’Acció Exterior se subroga en les relacions, els drets i les obligacions de qualsevol tipus, inclosos els contractuals, els laborals i de la Seguretat Social, del consorci Centre Balears Europa vigents.