LOGO CAIB
Contingut
12 juliol 2021Conselleria de Medi Ambient i Territori

CONSELL DE GOVERN: EL CÀNON DE SANEJAMENT FINANÇARÀ DOS PROJECTES QUE REDUIRAN ELS VESSAMENTS A LA BADIA DE PALMA I FACILITARAN LA REUTILITZACIÓ CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL CÀNON DE SANEJAMENT FINANÇARÀ DOS PROJECTES QUE REDUIRAN ELS VESSAMENTS A LA BADIA DE PALMA I FACILITARAN LA REUTILITZACIÓ

\ L’entitat EMAYA, S.A. rebrà 4.815.927,47 euros per a la nova estació d’impulsió del Torrent Gros

\ La canalització que unirà l’EI del Portitxol amb el col·lector interceptant té un pressupost d’1.210.710 euros


El Consell de Govern ha aprovat, aquest dilluns, atorgar al conseller de Medi Ambient i Territori l’autorització prèvia per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de despesa a l’entitat EMAYA S.A. d’un total de 6.026.637,52 d’euros per executar dos projectes: les obres de la nova estació d’impulsió (EI) del Torrent Gros i col·lector a l’EDAR 2 de Palma i una canalització des de l’EI del Portitxol fins al col·lector interceptant.

Així, la primera actuació, amb una quantia pressupostada de 4.815.927,47 €, consisteix en la construcció d’una nova estació que comptarà amb separació de grollers i una bomba amb més potència que l’actual, el que n’augmentarà la capacitat i permetrà disminuir els vessaments d’aigües mixtes a la mar.

A més, la infraestructura evitarà també la infiltració d’aigua salinitzada en el bombeig, augmentant-ne l’eficiència i facilitant que la reutilització de l’aigua sigui efectiva. El col·lector unirà l’EI amb la depuradora.

Pel que fa a la canalització des de l’estació d’impulsió del Portitxol fins al col·lector interceptant, el pressupost del projecte és d’1.210.710,05 d’euros i consisteix en l’execució d’una conducció polietilè de 800 mm de diàmetre.

Els projectes es financen a través del canon de sanejament, ja que es troba dins dels supòsits que el Decret 51/1992, de 30 de juliol, sobre indemnitzacions i compensacions per obres e instal·lacions de depuració d’aigües residuals..