LOGO CAIB
18 juliol 2022 Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CONSELL DE GOVERN: DESTINATS 2,7 MILIONS AL PROGRAMA SOIB DUAL VULNERABLES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT O EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: DESTINATS 2,7 MILIONS AL PROGRAMA SOIB DUAL VULNERABLES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT O EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

\ Beneficiarà devers 84 alumnes entre 2023 i 2026, que subscriuran contractes per a formació i aprenentatge en empreses
\ L’activitat formativa es durà a terme al llarg de 3 anys, a fi que el col·lectiu pugui aconseguir l’objectiu de formació marcat


A proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, el Consell de Govern ha autoritzat una inversió de 2.770.000 € per finançar la convocatòria de subvencions SOIB Dual Vulnerables 2023-2026, que té com a objectiu millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, que es troben en situació d’atur, mitjançant els contractes de formació i aprenentatge.

El programa fomenta la formació dual impartida de manera presencial i dirigida a obtenir certificats de professionalitat, finança l’activitat formativa i subvenciona els costs salarials dels alumnes treballadors.

L’experiència adquirida en els programes de formació dual, duits a terme des de l’any 2015, demostra la necessitat de dissenyar processos de dos o tres anys de durada amb una metodologia d’aprenentatge adaptada i flexible per complir la finalitat de la formació i de la millora de l’ocupabilitat. Així, tot plegat, s’afavoreix la integració sociolaboral.

D’altra banda, la situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 implica incrementar els esforços en els sectors de població més vulnerables. Per això, aquesta convocatòria fomenta la reactivació de les activitats d’aquests col·lectius i posa en relleu les qualificacions professionals que s’assoleixen amb els certificats de professionalitat.

Poden optar a aquests ajuts únicament les entitats del tercer sector, que han d’estar inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del SOIB i, a més, s’han de comprometre a contractar treballadores i treballadors per compte d’altri, mitjançant la modalitat de contracte per a la formació i l’aprenentatge, per prestar serveis en els seus centres de treball radicats a les Illes Balears.
Els projectes han de preveure l’itinerari individualitzat de cada alumne treballador que motivi adequadament les adaptacions de la formació fins a un màxim de tres anys, atenent el tipus de discapacitat o les característiques de la persona per contractar. A més, l’activitat formativa ha d’estar vinculada necessàriament a l’oferta formativa dels certificats de professionalitat de l’ocupació relacionada amb l’ofici o el lloc de treball prevists en el contracte laboral.

També han d’incloure la formació complementària establerta en el catàleg d’especialitats formatives del SOIB, i els continguts han de tenir una coherència quant a les ocupacions objecte del projecte mixt d’ocupació i formació.

El Programa Dual Vulnerables, emmarcat en el sistema de formació professional per a l’ocupació, és una iniciativa capdavantera a tot l’Estat, que any rere any aconsegueix unes taxes d’inserció bastant altes. Des del 2019 fins al 2021, aquest programa ha disposat d’una inversió de 7.711.354 € i ha beneficiat 280 persones en situació d’atur.

Aquesta convocatòria es finança amb els fons del Ministeri de Treball i Economia Social distribuïts per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals i s’inclou com una de les prioritats del Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears (POQIB) 2022-2025.