LOGO CAIB
Contingut
26 octubre 2020Conselleria de Salut i Consum

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZADA UNA TRANSFERÈNCIA DE 6,9 MILIONS D’EUROS PER PAGAR DESPESES DERIVADES DE SENTÈNCIES SOBRE LA CARRERA PROFESSIONAL CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZADA UNA TRANSFERÈNCIA DE 6,9 MILIONS D’EUROS PER PAGAR DESPESES DERIVADES DE SENTÈNCIES SOBRE LA CARRERA PROFESSIONAL

\ El Servei de Salut tramita una modificació de crèdit de 6.960.829,41 € per poder assumir les despeses

\ Aquestes sentències fermes reconeixen el dret dels recurrents a percebre el complement de carrera íntegre


El Consell de Govern ha autoritzat al Servei de Salut una transferència de crèdit per poder atendre les despeses associades al compliment de diverses sentències que obliguen a pagar al personal estatutari temporal el complement de carrera professional.

El Servei de Salut ha sol·licitat la tramitació d’una modificació de crèdit per un import de 6.960.829,41 € per poder assumir les obligacions que deriven del compliment de les sentències següents:

- Sentència 493/2019, de 31 d’octubre, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
- Sentència 118/2019, de 10 de maig, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma.

Aquestes sentències fermes reconeixen el dret dels recurrents a percebre el complement de carrera íntegre, en igualtat de condicions que el personal fix, i suposen el pagament d’endarreriments econòmics per aquest complement —més els interessos legals corresponents— i de les costes del procediment.