LOGO CAIB
Contingut
19 juliol 2021Conselleria de Salut i Consum

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZADA LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN L’ESPECIALITAT D’ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ A CAN MISSES CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZADA LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN L’ESPECIALITAT D’ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ A CAN MISSES

\ La implantació d’aquesta mesura té un valor estimat d’1,6 milions

\ Salut ja ha contractat dos anestesistes i n’ha fidelitzat una dotzena


El Consell de Govern ha autoritzat la contractació del servei d’assistència sanitària en l’especialitat d’anestesiologia i reanimació per a l’Hospital Can Misses de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per un valor estimat d’1,6 milions d’euros. Aquesta mesura forma part d’un conjunt d’accions dirigides a fidelitzar la plantilla de personal sanitari en aquesta especialitat i a garantir l’activitat plena del Servei d’Anestesiologia i Reanimació.

Salut ja ha executat altres mesures, com la recent contractació de dos anestesistes amb els quals es va completar la plantilla autoritzada d’aquest servei. Anteriorment, també es va promoure la fidelització per mitjà d’un concurs oposició que va permetre obtenir plaça fixa a dotze anestesistes de Can Misses, que van superar el procediment selectiu.

L’aprovació d’aquest Acord permetrà una contractació anual i la convocatòria d’un concurs públic d’una empresa que garanteixi que es pugui completar la plantilla en funció de les necessitats assistencials (per exemple, en el cas que es produeixin baixes maternals, reducció de jornada, etc.). Aquest procediment es tramitarà per mitjà del sistema de procediment obert, de conformitat amb la Llei de contractes del sector públic.