LOGO CAIB
Contingut
30 maig 2022Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CONSELL DE GOVERN: APROVATS 22 MILIONS D’EUROS PER FINANÇAR DUES CONVOCATÒRIES DEL SOIB PER A LA FORMACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: APROVATS 22 MILIONS D’EUROS PER FINANÇAR DUES CONVOCATÒRIES DEL SOIB PER A LA FORMACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES

\ La formació s’orienta a obtenir certificats de professionalitat en competències transversals com són competències d’idiomes, TIC o transició ecològica
\ Permetrà dur a terme una programació d’accions formatives ajustades a les necessitats del mercat de treball durant el període 2022-2025


El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball,  ha autoritzat una inversió de 22 milions d’euros per finançar la convocatòria de subvencions «SOIB Formació per a desocupats», la qual permetrà dur a terme especialitats formatives adreçades a persones preferentment desocupades durant el període 2022-2025. D’aquesta inversió en formació se’n podran beneficiar 11.000 alumnes, i s’inclou en el Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2022-2025 aprovat la setmana passada.

Les subvencions tenen com a objectiu finançar especialitats formatives conduents i no conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat, especialment formació en competències transversals d’idiomes, tecnologies de la informació i la comunicació, i transició ecològica, adreçades als treballadors desocupats amb baix nivell de qualificació.

L’oferta formativa s’ha ajustat a les necessitats del mercat de treball, per atendre així els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses i incidir positivament a curt, a mitjà i a llarg termini en l’ocupabilitat dels treballadors desocupats. A més, hi podran participar persones ocupades en un percentatge no superior al 30 % del total de participants programats.

Per fer la selecció dels candidats es tindran en compte els col·lectius prioritaris següents:
- Persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació.
- Joves desocupats d’entre 16 i 29 anys.
- Persones desocupades més grans de 45 anys.
- Persones desocupades de llarga durada (12 mesos ininterromputs dins un període de 18 mesos).
- Dones desocupades, en les qualificacions en què tenguin poca presència.
- Persones desocupades amb discapacitat.
- Treballadors desocupats inscrits com a demandants d’ocupació que tenguin unitats de competència assolides del certificat que s’ha de completar.
- Treballadors fixos discontinus durant els períodes d’inactivitat.

Aquestes subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva als centres de formació inscrits o acreditats que les sol·licitin.

El Consell de Govern passat ja va autoritzar una despesa de 12 milions d’euros per a la formació de persones ocupades per al període 2022-2025 de la qual es podran beneficiar més de 12.000 alumnes a totes les illes.

Aquestes convocatòries formen part del paquet de mesures de formació que recull el nou Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2022-2025, que preveu una inversió de gairebé 270 milions d’euros i que permetrà formar 13.000 persones per any.

«SOIB Formació: no CP per a desocupats» es finança mitjançant fons del Ministeri de Treball i Economia Social que anualment són distribuïts territorialment per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, i «SOIB Formació CP per a desocupats» disposa del finançament dels fons del Ministeri d’Educació i Formació Professional que es reparteixen a través de la Conferència Sectorial del Sistema de Qualificacions i Formació Professional per a l’Ocupació.