LOGO CAIB
Contingut
20 desembre 2021Conselleria de Salut i Consum

CONSELL DE GOVERN: APROVADA L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE 718 PLACES DEL SERVEI DE SALUT PER A L’ANY 2021 CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: APROVADA L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE 718 PLACES DEL SERVEI DE SALUT PER A L’ANY 2021

\ La taxa de reposició correspon a un indicador utilitzat per l’Administració pública per determinar el nombre de noves places disponibles
\ El pla d’estabilització i les ofertes d’ocupació pública previstes pel Servei de Salut permetran reduir un 38 % l’eventualitat

 

El Consell de Govern ha aprovat l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2021 de personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears, formada per 718 places de diferents categories que responen a la taxa de reposició de l’any 2021.

La taxa de reposició correspon a un indicador utilitzat per l’Administració pública per determinar el nombre de noves places disponibles tenint en compte el nombre de places desocupades al llarg d’un any per jubilacions, concurs de trasllats, etc.

Oferta pública:

 

 

 

Nombre de llocs de feina

 

Categoria

 

Torn lliure 

 

                   Torn promoció interna

 

               Total

Zelador/zeladora

44

                    10

                  54

Tècnic/tècnica superior de sistemes i tecnologies de la informació               

10

                       5

                  15

Tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació

14

                       7

                  21

Tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic

15

                     10

                  25

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de radiodiagnòstic

12

                        0

                 12

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina interna

8

                        0

                    8

Facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’anestèsia i reanimació

30

                        0

                   30

Infermer/infermera

223

                       25

                 248

Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa

39

                       20

                   59

Grup de gestió de la funció administrativa

15

                         8

                   23

TOTAL

410

                        85

                 499

 

 

Nombre de llocs de feina

Categories

Torn lliure

                 Promoció interna

                   Total

 

Tècnic/tècnica de salut pública d’atenció primària

         1

                                          0

                       1

 

Personal tècnic titulat superior en biologia

          9

                                          2

                       11

 

Metge/metgessa d’urgències d’atenció primària

         71

                                          5

                       76

 

Metge/metgessa d’admissió i documentació clínica

          4

                                          3

                         7

 

Grup administratiu de la funció administrativa

         12

                                        24

                       36

 

Metge/metgessa de família en equips d’atenció primària

         88

                                          0

                       88

 

Total

        185

                                        34

                     219

 

 

El pla d’estabilització i les ofertes d’ocupació pública previstes pel Servei de Salut permetran reduir un 38 % l’eventualitat en la xarxa sanitària pública. Ambdues mesures s’emmarquen en la política d’estabilització de l’ocupació del Govern i són una de les principals apostes del Servei de Salut per tractar de reduir l’eventualitat, eliminar la precarietat i oferir estabilitat als treballadors del sistema sanitari públic.