LOGO CAIB
Contingut
19 juliol 2021Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA PER VALOR DE 12.237 € CConsell de Govern

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN ES DONA PER ASSABENTAT DE LA CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA PER VALOR DE 12.237 €

\ Es tracta de panells per a la compartimentació d’espais en el punt de realització de proves ràpides de detecció de la COVID-19

\ Aquestes contractacions es financen a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional


El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de les contractacions d’emergència a càrrec del Servei de Salut per valor de 12.238 €. Són contractacions que fa la Gerència dels Serveis Centrals de lloguer, instal·lació, muntatge i desmuntatge de panells per a la compartimentació d’espais en el punt de realització de proves ràpides de detecció de la COVID-19 habilitat a Manacor.

Aquestes contractacions responen a la necessitat concreta de disposar de determinats serveis per mantenir una activitat sanitària assistencial correcta en la lluita contra la COVID-19. En conseqüència, per dotar les instal·lacions que s’han arrendat a Manacor per a l’atenció de la pandèmia, punt de realització de proves ràpides de detecció de la COVID-19, el Servei de Salut de les Illes Balears ha hagut de contractar per mitjà del procediment de tramitació d’emergència el subministrament de panells separadors d’espais.

El mes de març de 2020, el Consell de Govern va aprovar l’acord de mesures per adoptar en matèria de contractació pública a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Això va suposar que a tots els contractes subscrits durant aquest període per l’Administració de la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental els fos aplicable la tramitació d’emergència.

Cal destacar que totes aquestes contractacions es financen a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a les Illes Balears, autoritzat per la Comissió Europea. Aquesta redistribució dels ajuts europeus s’emmarca en la decisió de la Unió Europea de flexibilitzar l’ús dels fons de cohesió per reforçar els sistemes sanitaris i la capacitat de resposta davant la crisi sanitària.