LOGO CAIB
Contingut
15 agost 2020Conselleria d'Afers Socials i Esports

COVID-19: L'inici de les competicions esportives d'esports d'equip i d'esports de contacte es podran iniciar a partir de l'1 d'octubre NNota Informativa

Foto de noticia

COVID-19: L'inici de les competicions esportives d'esports d'equip i d'esports de contacte es podran iniciar a partir de l'1 d'octubre

A conseqüència de la situació epidemiològica i sanitària la tornada a la competició esportiva s'ajorna un mes

Les federacions esportives de les Illes Balears d'esports d'equip i d'esports de contacte, així com els organitzadors d'activitats esportives no federades d'esports d'equip i d'esports de contacte, hauran de començar les competicions esportives a partir de dia 1 d'octubre de 2020, sempre que les condicions ho permetin.
A més, hauran de remetre a la conselleria d'Afers Socials i Esports, per a la seva aprovació, un protocol d'actuació vinculant per totes les entitats participants en aquestes competicions, on s'estableixin les mesures específiques de protecció de la salut de totes les persones implicades, i que hauran d'estar d'acord amb els criteris establerts per les autoritats sanitàries.

La conselleria d'Afers Socials i Esports vol recordar, com recull el BOIB del 20 de juny de 2020, que "el titular de la instal·lació o centre esportiu ha de disposar i actuar d'acord amb un protocol propi que prevegi les normes bàsiques de prevenció i higiene, així com mesures de limitació d'accés, de capacitat, d'organització interna i de protecció dels usuaris, i personal de la instal·lació sobre la base de les mesures dictades per les autoritats sanitàries".