LOGO CAIB
Contingut
1 juliol 2020Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

Reactivació econòmica: El Govern signa el Pacte de Reactivació de les Illes amb els principals agents econòmics, socials i polítics NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Reactivació econòmica: El Govern signa el Pacte de Reactivació de les Illes amb els principals agents econòmics, socials i polítics

\ L’acord s’estructura en 131 mesures, que pretenen, mitjançant 10 eixos de feina, adaptar la societat a les necessitats sorgides de la crisi de la pandèmia Covid

\ La inversió a curt termini superarà els 618 milions d’euros, dels quals un terç es destina a reforçar els sistemes per afrontar la pandèmia i a les seves diferents possibilitats d’evolució

El Govern de les Illes Balears ha signat avui, juntament amb els principals agents econòmics, socials i polítics de l’arxipèlag, el Pacte de Reactivació, amb un centenar d’accions per fer front a la societat posterior a la irrupció de la Covid19. Amb el suport dels quatre consells insulars, l’Ajuntament de Palma i la FELIB, les patronals CAEB i PIME, els sindicats UGT i CCOO i els partits polítics PSIB, MÉS per Mallorca, Unides Podem, Ciutadans i Proposta per les Illes, i amb la participació i aportacions de desenes de  col·lectius dels sectors educatiu, universitari, d’acció social, cercles d’economia de Menorca i Mallorca, CES, Impulsa, entre d’altres, el  Pacte s’ha estructurat en 10 eixos i amb mesures quantificades en 618,6 milions a curt termini.

L’acord té com primer eix de reactivació la seguretat sanitària, economia social, educativa i de la salut. Entre les mesures contemplades en aquest apartat hi ha la previsió d’una inversió de 220 milions addicionals per fer front a la COVID amb accions como la incorporació de 800 professionals i la vigilància de rebrots, així com 20 milions per a la reducció de llistes d’espera i altres partides per al reforç de proves diagnòstiques i la tornada a les classes amb seguretat que faran un total de 275 milions d’inversió aquest mateix any per assolir l’objectiu repetit pel Govern des del principi de la pandèmia: primer, la salut. I a això s’afegeix també al Pacte de Reactivació un esforç pressupostari per enfortir la xarxa d’equipaments públics que permetrà per exemple tenir un miliar més de places de residència i centre de dia per als nostres majors i més professionals cuidant-los, dins el compromís de la societat de les Illes amb l’Estat de Benestar i els seus serveis i professionals essencials.

L’eix 2 inclou l’ocupació de qualitat, formació i desenvolupament empresarial com a principals objectius. En aquest sentit s’insereix l’ampliació de finançament per a empreses amb crèdit ISBA fins a 200 milions d’euros. Així mateix, els plans d’ocupació de qualitat, d’emergència contra l’atur, de reactivació d’autònoms, de formació professional, de lluita contra la sinistralitat i prevenció Covid suposaran un pressupost de despesa de més de 225 milions a curt termini.

L’eix 3, d’economia circular i nou model de consum de proximitat, duu una inversió de 8,6 milions d’euros aquest any en el foment del producte local del camp i la mar, de les xarxes curtes de consum, la integració de cooperatives i la modernització del sector primari.

L’eix 4, d’economia del coneixement i la innovació i impuls de nous sectors, inclou accions com el reforç dels parcs tecnològics, noves àrees com el pol d’indústries de continguts digitals o l’impuls del 5G. En total 16,2 milions d’euros a curt termini per avançar cap a una societat digitalitzada guiada per la tecnologia.

La modernització de la indústria i els sectors tradicionals són matèria de l’eix 5, que proposa la reconversió industrial subvencionada per a abastiment sanitari, la promoció de la venda directa de les empreses locals que permeti l’autoproveïment de les illes de productes essencials, la digitalització de més de 300 pimes i altres projectes que sumaran uns altres 16 milions en els pròxims mesos.

L’eix 6, d’impuls de la transició energètica i de les economies verda i blava, permetrà a la societat illenca, en pactes de recursos entre l’administració autonòmica i les corporacions locals, l’impuls a les energies netes, l’adequació de 16 emissaris, la gestió adequada de l’aigua, el manteniment dels torrents, l’ampliació dels espais naturals i les millores tecnològiques per protegir la natura. Són àrees de feina, totes elles, amb un potencial de creació d’ocupació i dinamització de la inversió privada. Tot això tindrà un cost a curt de 66 milions d’euros per sortir de la crisi més preparats para un futur que no serà si no és mediambientalment sostenible.

La millora del turisme i la seva reactivació destaquen a l’eix 7, on s’inclouen campanyes de comunicació per reforçar la imatge de producte, l’impuls als segments estratègics per a la diversificació de productes, la formació dels treballadors en prevenció sanitària, el reforç a la connectivitat aèria i marítima i tot un seguit de mesures consensuades amb el sector turístic i els agents socials.

Un altre dels punts forts del Pacte de Reactivació de les Illes Balears és l’eix 8 i té a veure amb la denominada Agenda urbana, la mobilitat sostenible i l’accés real a l’habitatge. En aquest sentit, es contempla 25 promocions d’habitatges de protecció oficial i la reconversió d’edificis obsolets en HPO, ús sociosanitari i ús associat a innovació. En un context de caiguda d’ingressos, el Pacte de Reactivació inclou l’habitatge com un àrea de màxima rellevància i potencia el desenvolupament de nous equipaments, com succeeix també en el cas de les inversions sanitàries, educatives i ambientals. Així mateix, es recullen obres d’eficiència energètica als edificis i d’accessibilitat i millora d’espais urbans, així com reformes als ports, línies d’impuls al transport públic sostenible i programes d’estímul a l’activitat nàutica.

A l’eix 9, de foment de les indústries culturals i creatives, destaca el pla de xoc per reforçar al sector cultural amb fons de sostenibilitat per suspensió d’esdeveniments o contractes, un de producció creativa i un de gestió cultural. També inclou un pla de reactivació i es preveuen accions d’internacionalització de la cultura illenca. En total, 5,5 milions a curt termini.

Finalment l’eix 10 cerca la modernització de les institucions i la millora de la seva governança. Així, es contemplen diferents plans per agilitzar l’administració, fer-la més telemàtica i al mateix temps reforçar-la de cara a possibles rebrots de la pandèmia. També es potencia el múscul de recursos humans amb 90 processos d’oposicions en els pròxims mesos per cobrir 700 places. La previsió total ronda els 6 milions d’euros aquest mateix any.

La reorientació dels pressuposts del GOIB que suposa el Pacte de Reactivació neix de la necessitat de fer front a les noves prioritats que deixa la pandèmia de la covid i suposa l’aplaçament de projectes previstos a canvi de polítiques de major impacte immediat. Es realitza gràcies a la coparticipació inversora dels ajuntaments i consells, així com els nous fons europeus i estatals.

No obstant, totes les actuacions recollides al Pacte de Reactivació tan a curt com a llarg termini (on la xifra d’inversió s’aproparà als 3.000 milions d’euros) estan alineades amb el Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats a l’Agenda 2030. La societat de les Illes envia un missatge clar i de consens: lluitarem per la sostenibilitat mediambiental, avançarem cap a unes illes més justes i igualitàries i impulsarem una economia més diversa, competitiva i capaç de generar ocupació de qualitat.

Annexem el document