LOGO CAIB
Contingut
14 juny 2021Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Prop de 1.500 sol·licituds presentades per empreses i autònoms de totes les illes durant les primeres hores del termini obert per a optar a la línia d’ajuts de 855,7 milions NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Prop de 1.500 sol·licituds presentades per empreses i autònoms de totes les illes durant les primeres hores del termini obert per a optar a la línia d’ajuts de 855,7 milions

S’han rebut sol·licituds de totes les illes (1.168 a Mallorca, 189 a Menorca, 99 a Eivissa i 6 a Formentera). Des de la posada en marxa del telèfon específic i el correu electrònic per a resoldre dubtes, s’han fet prop de 1.900 consultes telefòniques i més de 1.100 per correu

Les primeres hores des de la posada en marxa del sistema telemàtic de sol·licitud dels ajuts directes per a empreses i autònoms s’han saldat amb un bon funcionament d’aquesta plataforma web www.ajutscovid.atib.es i prop de 1.500 sol·licituds presentades (dades fins les 18 hores). No s’han registrat incidències destacables durant aquest primer dia del termini per tramitar les peticions a la línia d’ajuts de 855,7 milions d’euros finançada pel Govern d’Espanya, a través de la convocatòria conjunta de les Conselleries de Model Econòmic, Turisme i Treball i d’Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears.

Durant les 10 primeres hores (de 8 h a 18h) des de l’obertura del termini per presentar sol·licituds, s’han rebut un total de 1.470 sol·licituds, les quals es realitzen totalment de forma telemàtica. El termini obert a partir d’aquest dilluns romandrà operatiu fins el proper 28 de juny (a les 15 hores), d’acord a les previsions inicials. En la distribució per illes, d’aquestes primeres sol·licituds presentades, 1.168 corresponen a l’illa de Mallorca, 189 a Menorca, 99 a Eivissa i 6 a Formentera. A més, s'han rebut altres 8 sol·licituds corresponents a empresaris amb domicili fiscal fora de les Balears i amb establiment permanent a les illes.

A més de la plataforma web, on es poden tramitar les sol·licituds i consultar la informació i preguntes freqüents de la convocatòria, també estan disponibles des de fa deu dies una línia telefònica específica (971 678 444) i un correu electrònic (ajutscovid@atib.es) per atendre consultes sobre aquesta línia d'ajuts. Des de la seva posada en marxa el passat 4 de juny i fins avui horabaixa, s'han rebut prop de 1.900 cridades per telèfon a aquesta línia habilitada per l'ATIB i prop de 1.150 correus electrònics.

Cal recordar que aquesta convocatòria no té en compte l’ordre d’arribada de les sol·licituds a l’hora de fer la distribució dels ajuts, sinó que s’ha establert un mecanisme per garantir que totes les empreses i els autònoms que tenen dret a aquests ajuts en rebran; és a dir, que ningú no quedarà fora de percebre'ls, si es compleixen els requisits i les condicions exigides.

Aquest ajuts tenen caràcter finalista i tenen la finalitat abonar els deutes o despeses que compleixin determinats requisits amb l’objectiu de millorar la seva viabilitat, en el marc de les mesures estatals extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Concretament, s’han previst les dues línies d’ajut amb els beneficiaris següents:

- La Línia 1, que està dedicada als empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF. L’import de l’ajut és com a màxim 3.000 euros.

- La Línia 2, que està prevista pels empresaris, professionals, empreses o entitats que determinin el rendiment net de les seves activitats en l’IRPF mitjançant el règim d’estimació directa, o que estiguin subjectes a l’Impost sobre societats o a l’Impost sobre la renda dels no residents a els efectes de quantificar la càrrega tributària derivada de l’exercici de les seves activitats econòmiques, sempre que el seu volum d’operacions anuals declarat o comprovat per l’Administració, en l’IVA o tribut indirecte equivalent en 2020 hagi caigut més d’un 30% respecte a 2019. En aquest cas, l’import de l’ajut podrà ser entre 4.000 i 500.000 euros.

Abans de l’obertura del termini de sol·licituds, el Govern de les Illes Balears ha dut a terme una ronda de trobades informatives, amb diversos sectors professionals i empresarials de totes les illes, organitzades de forma conjunta per les Conselleries de Model Econòmic, Treball i Turisme i d’Hisenda i Relacions Exteriors i l’ATIB, amb l’objecte de facilitar amb més detall el procediment telemàtic a seguir per poder optar als ajuts i donar a conèixer els aspectes més tècnics abans de la convocatòria.

Aquest cicle de trobades informatives va donar continuïtat a la feina prèvia del Govern amb els diversos sectors empresarials respecte del disseny i la posada en marxa d’aquests ajuts. Segons el Reial decret llei 5/2021, correspon a les comunitats el desenvolupament i la gestió d’aquests fons estatals, que han disposat de certa flexibilitat per ampliar la llista de sectors elegibles per rebre aquest suport, com s’ha fet a les Balears.

En aquest cas, el Govern, juntament amb els principals agents econòmics i socials i diferents partits polítics, van acordar —en el marc del Pacte per a la Reactivació— ampliar en una cinquantena el nombre d’activitats econòmiques (CNAE) susceptibles de rebre ajuts, entre altres mesures adaptades al territori de la nostra comunitat. Així, a les Balears es recullen més de 140 activitats susceptibles de ser beneficiàries d’aquests ajuts.

A més de l’ampliació de CNAE, s’han inclòs supòsits que recullen situacions concretes de les illes, i que també són susceptibles d’acollir-se als ajuts. En aquest sentit, també poden demanar els ajuts els autònoms de temporada, les empreses de nova creació i els empresaris, professionals, entitats i grups consolidats que, malgrat hagin tingut un resultat negatiu a efectes tributaris en la declaració de l’IRPF o de l’Impost sobre la renda de no residents o la base imposable negativa de l’Impost sobre societats corresponent a 2019, hagin estat afectats per la fallida de Thomas Cook o hagin realitza inversions en 2019 sense les quals no haurien tengut aquest resultat negatiu.