10 març 2022 <10aL>Conselleria d'Educació i Formació Professional

COVID-19: Les mesures enfront de la COVID-19 als centres educatius seran les mateixes que per a la població general NNota Informativa

COVID-19: Les mesures enfront de la COVID-19 als centres educatius seran les mateixes que per a la població general

\ Es relaxen les mesures amb els grups de convivència estable als centres educatius i l’alumnat podrà interactuar

\ Mascareta a partir de sis anys a l’interior, neteja de mans, distància sempre que sigui possible  i ventilació són les mesures que es mantenen als centres educatius

\ Es deixen sense efecte la resta de mesures seguint les línies marcades per la Comissió de Salut Pública

\La nova regulació s’ha publicat avui  al BOIB  i entra en vigor a partir d’avui

 

La situació actual de la pandèmia i les noves directrius aprovades per la Comissió de Salut Pública, han motivat la revisió de les mesures aplicades als centres educatius per prevenir contagis de COVID-19 que han de ser paral·leles a les que s’apliquen al conjunt de la població.

Així les coses, el BOIB publica avui la resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum per la qual s’aproven les mesures de prevenció per fer front a la COVID-19 per a la resta del curs 2021-2022 i es deixa sense efectes la normativa aplicada fins ara.

A partir d’aquesta resolució es deixen sense efectes els protocols anteriors i als centres educatius s’han d’aplicar aquestes mesures:

 • La higiene freqüent de mans.
 • La higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).
 • La distància física interpersonal de seguretat, sempre que sigui possible.
 • L’ús de mascareta en els espais interiors.
 • La preferència dels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
 • La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies.

Això vol dir:

 • Els contactes estrets de positius de COVID-19 no hauran de guardar quarantena.
 • Els alumnes dels diferents grups podran interactuar tant a l’interior com a l’exterior.
 • Als patis no caldrà estar separats per grups.
 • No s’haurà de fer ús de mascareta als espais exteriors.
 • Als serveis complementaris de menjador i escola matinera, els alumnes podran interactuar independentment de pertànyer a un grup o un altre.
 • A les sortides extraescolars no caldrà que es guardin dues fileres de distància entre els diversos grups de convivència estable dins els autobusos (sí que s’ha de fer ús de mascareta).
 • Es poden organitzar sortides i viatges d’estudis amb normalitat.
 • Si es considera convenient, es poden deixar d’escalonar les entrades i sortides del centre i de fer torns als patis.
 • Les reunions es poden dur a terme de manera presencial.
 • Es poden dur a terme les jornades de portes obertes amb les famílies.