LOGO CAIB
Contingut
5 febrer 2018| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Les famílies podran accedir a notes parcials, exercicis o treballs dels seus fills a partir d’avui des de qualsevol dispositiu mòbil NNota Informativa

Foto de noticia

Les famílies podran accedir a notes parcials, exercicis o treballs dels seus fills a partir d’avui des de qualsevol dispositiu mòbil

El GestIB amplia les seves funcionalitats i incorpora el Quadern del professor que permet introduir més informació i fer-la accessible a les famílies

Des d’avui, dilluns 5 de febrer, els membres de les famílies que hagin sol·licitat o sol·licitin l’accés al GestIB podran accedir amb el mòbil, la tauleta o l’ordinador a la informació de les notes parcials d’exàmens, exercicis, treballs..., que el professorat introdueixi al sistema.

El GestIB també incorpora el Quadern del professor que permetrà als professors posar notes i observacions dels alumnes directament al programa i es podrà configurar segons les necessitats de cada cas. Això permetrà fer informes complementaris dels butlletins de notes amb tot tipus d’informació que les famílies veuran en el seu mòbil, tauleta i ordinador. El Quadern incorpora funcionalitats que faciliten la tasca del professorat a l’hora de definir observacions, mitjanes aritmètiques i ponderades, exportació de dades d’altres programes o incorporació automàtica de dades, entre d’altres.

Actualment s’està treballant per a que en la següent fase el Quadern incorpori l’avaluació de les competències.
El GestIB és el programa de gestió educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat, que utilitzen tots els centres sostinguts amb fons públics i els privats que així ho desitgin.  

Des de l’inici de la legislatura, des de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres s’ha fet feina en la línia d’afavorir la comunicació bidireccional amb les famílies i fer possible que aquestes es puguin connectar més fàcilment amb el centre, amb els tutors i amb els professors en general, a més d’accedir a informació rellevant sobre els seus fills a través del GestIB. Per aconseguir aquesta millora es va simplificar el procediment per donar d’alta les famílies com a usuaris, ja que només han de presentar una sol·licitud emplenada al centre i, a partir d’aquí, ja reben un codi d’usuari i una contrasenya que els permet operar a través d’Internet.

Què es pot fer des del GestIB?
  • La pàgina d’Inici permet veure les novetats des del moment que es va fer la darrera consulta (GRÀFIC 1) I (GRÀFIC 2)
  • Es poden consultar les notes d’avaluació dels fills i rebre el butlletins via telemàtica. I a partir d’avui es podran consultar les notes parcials i els propers esdeveniments (GRÀFIC 3)
  • El menú Assistència i sancions permet conèixer les faltes d’assistència i puntualitat i les sancions dels alumnes i, a la vegada, justificar-les.
  • Al menú Calendari es pot consultar el calendari del centre, l’horari setmanal i el calendari de tasques que introdueix el professorat.
  • Les dades personals i acadèmiques dels fills de què disposa el centre.
  • Les Qualificacions mostren les notes de les avaluacions i un gràfic comparatiu amb la resta de companys del grup i, des d’ara, els exàmens parcials, treballs i exercicis que el professorat indiqui com a visibles per a les famílies. (GRÀFIC 4)
  • Situació i transport mostra el mapa d’aturades de les rutes de transport escolar i la ubicació del centre.
  • Llibres de text permet consultar la llista de llibres seleccionats pel centre per a cada curs.
  • El tauler d’anuncis del centre recull diferents anuncis del centre.
Totes aquestes funcionalitats permetran a les famílies fer més fàcilment el seguiment del progrés acadèmic dels seus fills i filles, sense necessitat de desplaçar-se al centre, tot i que aquests mitjans tampoc no pretenen substituir la relació directa, sinó complementar-la.