LOGO CAIB
16 novembre 2021 Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

La nova línia de crèdits ISBA impulsada pel Govern injectarà fins a 70 milions a pimes i autònoms el 2022 i fomentarà les inversions transformadores NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La nova línia de crèdits ISBA impulsada pel Govern injectarà fins a 70 milions a pimes i autònoms el 2022 i fomentarà les inversions transformadores

Rosario Sánchez destaca la previsió de tornar a la reducció del nivell de deute públic i l’estalvi de 38 milions en les operacions de refinançament de préstecs anteriors / La consellera exposa els eixos del pressupost de la Conselleria, com el reforç de l’ATIB i de l’Acció Exterior de les Balears

La nova línia de crèdits ISBA impulsada pel Govern per al 2022 permetrà injectar fins a 70 milions d’euros a pimes i autònoms i fomentarà les inversions transformadores que contribueixin a diversificar i millorar el model econòmic i en actuacions associades a la sostenibilitat en diversos àmbits, ha anunciat la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, durant la compareixença parlamentària per exposar els eixos del pressupost del seu departament per al proper any.

La consellera ha destacat que la nova línia de crèdits ISBA s’adapta a la major demanda de finançament per a projectes d’inversió per part de les empreses, els quals representen ja més del 40% del total, i que s’enfoca a la reactivació econòmica, la millora del model productiu i la sostenibilitat, de manera que fomentarà especialment les inversions en matèria de recerca i innovació, sectors emergents, digitalització, transició ecològica i energètica, projectes lligats a la mar i la sostenibilitat, el cicle de l’aigua, l’economia de les cures i les polítiques d’inclusió, l’eliminació de barreres a la discapacitat i el foment de la emprenedoria de la dona, entre d’altres.

Durant la compareixença davant la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament, Rosario Sánchez ha recordat “el paper molt important” de la societat de garantia recíproca ISBA, amb el suport del Govern, per a facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial des de març del 2020 davant l’impacte de la pandèmia de la COVID-19, quan el gruix de la demanda era la injecció de liquiditat, i ha remarcat que ISBA va liderar l’increment a nivell estatal del finançament a pimes i autònoms. Entre 2020 i 2021, fins ara, s’han aprovat operacions per un total de més de 250 milions d’euros a prop de 3.000 pimes i autònoms a totes les illes.

A més, en relació a les actuacions del Govern i ISBA, en una altra mesura de suport a les empreses derivada de la pandèmia, s’ha facilitat l’ajornament de la devolució dels préstecs concedits l’any passat i que s’havien de començar a retornar enguany, i fins ara durant 2021 s’ha ajornat el pagament de més de 72 milions a més de 750 pimes i autònoms a totes les illes, com també ha detallat la consellera al Parlament.

La titular d’Hisenda i Relacions Exteriors ha repassat també altres eixos de les actuacions de la Conselleria en l’elaboració dels pressuposts 2022 i ha defensat “la prudència i el rigor” en la gestió financera, “avalada pels resultats” presentats fins ara i també en relació als nous comptes autonòmics i a les previsions d’ingressos per a 2021 i 2022, avalats per una entitat de referència com l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) en el seu recent informe sobre les línies fonamentals dels pressuposts de les Illes Balears per a l’any vinent.

La Conselleria, ha explicat, disposarà d’un pressupost de 21 milions, de nivell similar al d’enguany, i entre les actuacions per al 2022, s’ha referit al reforç de personal de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), amb la dotació de sis places de cossos superiors, encaminada a continuar millorant les actuacions contra el frau fiscal i el nivell d’eficàcia i l’eficiència de l’ATIB. També ha recordat que es troba al capdavant de les comunitats autònomes a diversos indicadors, ja que les Balears són la primera comunitat en recaptació per nombre de personal dedicat a la gestió de tributs i la que presenta un nivell més baix d’expedients que prescriuen.

REDUCCIÓ DEL DEUTE I ESTALVI DE 38 MILIONS EN REFINANÇAR PRÉSTECS

Dins l’àmbit financer, també ha destacat l’estalvi estimat en 38 milions en les operacions negociades enguany de refinançament de préstecs anteriors, mitjançant acords amb diverses entitats financeres que milloren les condicions de diversos mecanismes de finançament de l’Estat. El Govern continuarà així millorant aquest procés de renegociació del deute iniciat l’any 2015, de manera que l’estalvi global aquests anys serà de 106 milions.

Així mateix, ha explicat la previsió de que les Illes Balears recuperin a partir d’enguany la senda de reducció del nivell de deute públic de la comunitat autònoma, tant per al tancament de l’exercici 2021 com per al proper any 2022, tornant així a la línia de reducció del pes del deute en relació al PIB duta a terme durant la passada legislatura.

A més, pel que fa a la gestió financera, també ha explicat altres mesures de caràcter intern com el reforç de les actuacions d’anàlisi i seguiment pressupostari i en matèria d’avaluació de polítiques públiques, així com de millora digital dels sistemes d’informació financera i comptable i de serveis d’administració electrònica que presta la Conselleria.

REFORÇ DE L’ACCIÓ EXTERIOR I NOVA OFICINA A BRUSSEL·LES

La consellera Sánchez també ha exposat els objectius de l’Acció Exterior de les Illes Balears, amb l’objectiu principal d’aconseguir un estatut propi per a les illes en el marc de la Unió Europea, i ha destacat les iniciatives i treballs a diversos àmbits en aquest sentit, tant a les institucions europees a través d’estratègies amb altres territoris insulars com en col·laboració amb la Secretaria d’Estat per a la Unió Europea del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació del Govern d’Espanya.

En aquest àmbit, ha recordat els avanços aconseguits en aquest objectiu a la recent reunió plenària de la Comissió de les Illes de la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa, la primera celebrada a Palma i sota la presidència de les Illes Balears, o amb l’aprovació del dictamen del Govern de les Illes Balears per part del Comitè de les Regions ara fa un any per tal de desenvolupar l’atenció específica a les illes que es deriva del mateix Tractament de Funcionament de la Unió Europea.

En el desplegament de l’Acció Exterior, la consellera ha explicat que per al 2022 es preveu la posada en marxa de la nova oficina de les Illes Balears davant la UE a Brussel·les, per a la seva operativitat a partir de la propera primavera, una vegada finalitzi el lloguer de la seu actual, i que s’ha plantejat amb un nou enfocament, per tal de facilitar les relacions amb les institucions i òrgans de la UE, tant dels departaments del Govern com de la resta d’institucions i agents socials i econòmics de les Illes Balears.

Rosario Sánchez s’ha referit també al reforç tècnic de l’àrea d’acció exterior i a la incorporació de sis joves titulats universitaris a partir del mes de gener a través del nou programa de formació en Acció Exterior i UE, el qual compta amb un nou enfocament formatiu, ja que, a més de que s’incrementen les beques (de quatre a sis), el període de pràctiques serà més llarg (passa de 12 a 18 mesos) i combina aquesta experiència  formativa en dues fases, a Brussel·les i a Palma, amb nou mesos de durada cadascuna.